Ώρες ενημέρωσης γονέων

ΕΙΚΟΝΑ5
ΩΡΕΣΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ
1η8.25-9.10
2η9.15-10.0010΄
3η10.10-10.5510΄
4η11.05-11.5010΄
5η12.00-12.40
6η12.45-13.25
7η13.30-14.10λήξη

Οι γονείς/κηδεμόνες θα μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο των μαθητών/τριών από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο .