Η διοίκηση

Διευθυντής: Δημήτριος Κατσίκης ΠΕ83

Υποδιευθυντές: Αποστολάτου Μαριάνθη ΠΕ86