Επικοινωνία

Ταχ. Δ/νση:  Έλλης 3, 152 32 Χαλάνδρι

Τηλ. επικοινωνίας:  2106830333, 2106858069, 2106109024

Email: 2epal-chalandr@sch.gr

Ιστότοπος:  http://2epal-chalandr.att.sch.gr