2o ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Οδηγίες – Όροι Φοίτησης

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων του 2ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου κρίνει σκόπιμο να υπενθυμίσει τις υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στο σχολείο.

1.     Η προσέλευση του μαθητή/-τριας στην προσευχή – που δηλώνει και την έναρξη του σχολικού ωραρίου – γίνεται εγκαίρως.

2.     Η είσοδος στις αίθουσες γίνεται αμέσως μετά την προσευχή – ποτέ νωρίτερα – και μετά από κάθε διάλειμμα χωρίς περιττές καθυστερήσεις στο διάδρομο ή στο προαύλιο.

3.     Ο/Η μαθητής/-τρια δεν γίνεται δεκτός/ή στην τάξη μετά την είσοδο του καθηγητή, χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση του Σχολείου και μπορεί να επιβαρυνθεί με απουσία.

4.     Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική.

5.     Σε περίπτωση απουσίας του Καθηγητή, οι μαθητές/ τριες δεν κυκλοφορούν στους διαδρόμους. Ενημερώνουν τη Διεύθυνση και περιμένουν οδηγίες στην αίθουσα διδασκαλίας.

6.     Η ησυχία της τάξης δεν διαταράσσεται για να είναι σωστή η διεξαγωγή του μαθήματος. Έτσι οι μαθητές/τριες:

Α) Υπακούν σε υπόδειξη του διδάσκοντος για αλλαγή θέσης.

Β) Παραμένουν στις θέσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος, εκτός αν δοθεί άδεια ή προτροπή του καθηγητή για σχολική δραστηριότητα.

Γ) Απενεργοποιούν τα κινητά τηλέφωνα.

Δ) Δεν μεταφέρουν τρόφιμα, αναψυκτικά κλπ στις τάξεις.

Ε) Δεν επιτρέπεται να θέτουν σε λειτουργία ραδιόφωνα ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές  και γενικά να παρεμποδίζουν με οποιονδήποτε τρόπο το έργο του καθηγητή.

7.     Η αίθουσα πρέπει να αερίζεται καλά μετά την έξοδο όλων των μαθητών στο     διάλειμμα και ο / η επιμελητής/ τρια να σβήνει τον πίνακα της τάξης για την έναρξη της επόμενης διδακτικής ώρας.

8.     Οι επιμελητές φροντίζουν ώστε η αίθουσα να είναι καθαρή και επιβλέπουν ώστε να μην προκαλούνται φθορές. Επιβάλλεται να αναφέρουν τυχόν φθορές που παρατηρούν με την έναρξη του σχολικού ωραρίου.

9.     Οι μαθητές/τριες φροντίζουν να έρχονται στο σχολείο καθαροί και ενδεδυμένοι με ό,τι θεωρείται αντικειμενικά ευπρεπές, χωρίς ακρότητες.

10.   Οι μαθητές /τριες δεν πρέπει να φέρουν μαζί τους μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας. Για τυχόν απώλεια τους δεν ευθύνεται το Σχολείο.

11.   Οι μαθητές/τριες σέβονται την παρουσία των καθηγητών και συμμαθητών τους. Έτσι:

Α) Δεν χειροδικούν για οποιονδήποτε λόγο.

Β) Δεν χρησιμοποιούν φράσεις «άσχημες»

Γ) Αποφεύγουν τις θορυβώδεις εκδηλώσεις στους χώρους των μαθημάτων.

Δ) Προσέχουν τις κινήσεις και τη στάση του σώματος. Η απεριόριστη ελευθερία κινήσεων και γλώσσας δεν δείχνουν αφέλεια και απλότητα, αλλά μειώνουν την αξιοπρέπεια και θίγουν την αγωγή.

Ε) Σέβονται την περιουσία των άλλων (τσάντες, βιβλία, τετράδια,  κινητά, μηχανάκια κλπ), δεν τα καταστρέφουν.

12.   Οι μαθητές/τριες προάγουν την αισθητική του χώρου και φροντίζουν τη διατήρηση της υγείας τους με δέσμευση να:

Α) Μην προκαλούν φθορές στο κτίριο καθώς και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του (έπιπλα, βιβλία, εποπτικό υλικό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ)

Β) Μην πετούν σκουπίδια στην αυλή του σχολείου και στην αίθουσα διδασκαλίας.

Γ) Τηρούν σχολαστικά τους κανόνες καθαριότητας παντού και κυρίως σε κοινόχρηστους χώρους που χρησιμοποιούνται για ατομική υγιεινή.

13.   Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στις αίθουσες διδασκαλίας και στους διαδρόμους.

14.   Δεν επιτρέπεται η χωρίς άδεια έξοδος από το σχολείο, πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

15.   Τα μηχανάκια και τα ποδήλατα μένουν σε συγκεκριμένη θέση που ορίζεται από το Σύλλογο Καθηγητών του σχολείου, καθ’ όλη τη σχολική διάρκεια και ουδέποτε χρησιμοποιούνται μέσα στο σχολικό χώρο.

16.   Οι έλεγχοι προόδου των μαθητών παραλαμβάνονται από τους κηδεμόνες τους, στην ορισμένη από το σχολείο ημέρα.

17.   Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται γίνονται δεκτοί/ές με τον γονέα/κηδεμόνας τους.

18.   Οι μαθητές/τριες που απουσιάζουν από το σχολείο γίνονται δεκτοί/ές μόνο με δικαιολογητικό γιατρού ή κηδεμόνα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας περί απουσιών.

19.   Σε εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις οι μαθητές/τριες υπακούν στις υποδείξεις των συνοδών καθηγητών.

20.   Οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν εργαστηριακά μαθήματα αποδέχονται τους κανονισμούς για τη λειτουργία του εργαστηρίου.

 

Με στόχο την ποιότητα της ενδοσχολικής ζωής, η τήρηση των κανόνων που διέπουν το σχολείο είναι καθήκον ΟΛΩΝ , γιατί από αυτούς απορρέουν τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και οι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.

 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ