© 2012 - 2022
2 ο  ΕΠΑ.Λ.  Χαλανδρίου - Έλλης 3 - 15232 Χαλάνδρι - τηλ. 210 6830333
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ