Στο Σχολείο μας, στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα Ε.ΠΑΛ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων Ε.ΠΑΛ.», έχει τοποθετηθεί Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΠΕ23-Ψυχολόγος, με στόχο την ψυχοσυναισθηματική στήριξη των μαθητών Α΄Τάξης Ε.ΠΑΛ..