Θέματα

Ενημέρωσης Μαθητών & Γονέων

 

(Ενημερωτικό Έντυπο)

 

 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΟΡΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ.. 2

 

Οργάνωση και Λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.. 3

 

Επαγγελματικά Λύκεια.. 3

Οργάνωση - Λειτουργία - Περιεχόμενο Σπουδών. 3

Φοίτηση - Εγγραφή. 3

Τίτλοι Σπουδών - Ισοτιμία - Επαγγελματικά Δικαιώματα. 3

Πρόσβαση των Κατόχων Απολυτηρίου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 4

 

Γενικά περί Αξιολόγησης και Αξιολογούμενων Μαθημάτων.. 4

Σκοπός της Αξιολόγησης των Μαθητών. 4

Χαρακτηρισμός των Διδασκόμενων Μαθημάτων. 4

Τρόπος Αξιολόγησης Μικτών Μαθημάτων. 4

Βαθμολογική Κλίμακα. 4

Διαγνωστική Αξιολόγηση των Μαθητών. 5

 

Αξιολόγηση των Μαθητών κατά την Διάρκεια του Τετραμήνου.. 5

 

Γραπτές Προαγωγικές Εξετάσεις.. 7

Τρόπος Εξέτασης των Διάφορων Μαθημάτων. 7

Υποχρεώσεις των Μαθητών κατά την Διάρκεια της Εξέτασης. 11

Βαθμολόγηση των Γραπτών Δοκιμίων των Προαγωγικών, 11

Αναβαθμολόγηση Γραπτών Δοκιμίων. 11

Μαθητές Μη Προσερχόμενοι στις Γραπτές Εξετάσεις. 12

Εξέταση των Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. 12

Εξαγωγή του Βαθμού Ετήσιας Επίδοσης κατά Μάθημα. 13

Εξαγωγή του Βαθμού Προαγωγής και Απολυτηρίου. 13

Κατατακτήριες Εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν Διδαχθέντων» Μαθητών. 14

 

Φοίτηση Μαθητών - Απουσίες. 15

Απαλλαγές Μαθητών από την Ενεργό Συμμετοχή σε Μαθήματα. 16

Χαρακτηρισμός της Φοίτησης - Συνέπειες. 16

Ενημέρωση Γονέων - Δικαιολόγηση Απουσιών. 17

 

Περιπτώσεις Μετεγγραφών - Προθεσμίες. 17

 

Διαγωγή Μαθητών- κυρωσεισ - τιμητικεσ διακρισεισ.. 18

 

Χρήση Κινητών Τηλεφώνων.. 19

 

Απαγόρευση του Καπνίσματος σε Δημόσιους Χώρους.. 19

 

Συμμετοχή των Μαθητών στην Σχολική Ζωή.. 19

 

Δραστηριότητες των Μαθητικών Κοινοτήτων.. 20

 

Καθορισμός Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Κατόχων Απολυτηρίου Επα.Λ. - 21

Α.  Κάτοχοι Απολυτηρίου Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων.. 21

a)  Πρώτη Δυνατότητα. 21

β)  Δεύτερη Δυνατότητα. 24

B.  Κάτοχοι Πτυχίου Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. και Ναυτικών Λυκείων.. 27

   

    ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. 28

 


2o ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Οδηγίες – Όροι Φοίτησης

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων του 2ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου κρίνει σκόπιμο να υπενθυμίσει τις υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στο σχολείο.

1.     Η προσέλευση του μαθητή/-τριας στην προσευχή – που δηλώνει και την έναρξη του σχολικού ωραρίου – γίνεται εγκαίρως.

2.     Η είσοδος στις αίθουσες γίνεται αμέσως μετά την προσευχή – ποτέ νωρίτερα – και μετά από κάθε διάλειμμα χωρίς περιττές καθυστερήσεις στο διάδρομο ή στο προαύλιο.

3.     Ο/Η μαθητής/-τρια δεν γίνεται δεκτός/ή στην τάξη μετά την είσοδο του καθηγητή, χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση του Σχολείου και μπορεί να επιβαρυνθεί με απουσία.

4.     Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική.

5.     Σε περίπτωση απουσίας του Καθηγητή, οι μαθητές/ τριες δεν κυκλοφορούν στους διαδρόμους. Ενημερώνουν τη Διεύθυνση και περιμένουν οδηγίες στην αίθουσα διδασκαλίας.

6.     Η ησυχία της τάξης δεν διαταράσσεται για να είναι σωστή η διεξαγωγή του μαθήματος. Έτσι οι μαθητές/τριες:

Α) Υπακούν σε υπόδειξη του διδάσκοντος για αλλαγή θέσης.

Β) Παραμένουν στις θέσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος, εκτός αν δοθεί άδεια ή προτροπή του καθηγητή για σχολική δραστηριότητα.

Γ) Απενεργοποιούν τα κινητά τηλέφωνα.

Δ) Δεν μεταφέρουν τρόφιμα, αναψυκτικά κλπ στις τάξεις.

Ε) Δεν επιτρέπεται να θέτουν σε λειτουργία ραδιόφωνα ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές  και γενικά να παρεμποδίζουν με οποιονδήποτε τρόπο το έργο του καθηγητή.

7.     Η αίθουσα πρέπει να αερίζεται καλά μετά την έξοδο όλων των μαθητών στο     διάλειμμα και ο / η επιμελητής/ τρια να σβήνει τον πίνακα της τάξης για την έναρξη της επόμενης διδακτικής ώρας.

8.     Οι επιμελητές φροντίζουν ώστε η αίθουσα να είναι καθαρή και επιβλέπουν ώστε να μην προκαλούνται φθορές. Επιβάλλεται να αναφέρουν τυχόν φθορές που παρατηρούν με την έναρξη του σχολικού ωραρίου.

9.     Οι μαθητές/τριες φροντίζουν να έρχονται στο σχολείο καθαροί και ενδεδυμένοι με ό,τι θεωρείται αντικειμενικά ευπρεπές, χωρίς ακρότητες.

10.   Οι μαθητές /τριες δεν πρέπει να φέρουν μαζί τους μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας. Για τυχόν απώλεια τους δεν ευθύνεται το Σχολείο.

11.   Οι μαθητές/τριες σέβονται την παρουσία των καθηγητών και συμμαθητών τους. Έτσι:

Α) Δεν χειροδικούν για οποιονδήποτε λόγο.

Β) Δεν χρησιμοποιούν φράσεις «άσχημες»

Γ) Αποφεύγουν τις θορυβώδεις εκδηλώσεις στους χώρους των μαθημάτων.

Δ) Προσέχουν τις κινήσεις και τη στάση του σώματος. Η απεριόριστη ελευθερία κινήσεων και γλώσσας δεν δείχνουν αφέλεια και απλότητα, αλλά μειώνουν την αξιοπρέπεια και θίγουν την αγωγή.

Ε) Σέβονται την περιουσία των άλλων (τσάντες, βιβλία, τετράδια,  κινητά, μηχανάκια κλπ), δεν τα καταστρέφουν.

12.   Οι μαθητές/τριες προάγουν την αισθητική του χώρου και φροντίζουν τη διατήρηση της υγείας τους με δέσμευση να:

Α) Μην προκαλούν φθορές στο κτίριο καθώς και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του (έπιπλα, βιβλία, εποπτικό υλικό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ)

Β) Μην πετούν σκουπίδια στην αυλή του σχολείου και στην αίθουσα διδασκαλίας.

Γ) Τηρούν σχολαστικά τους κανόνες καθαριότητας παντού και κυρίως σε κοινόχρηστους χώρους που χρησιμοποιούνται για ατομική υγιεινή.

13.   Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στις αίθουσες διδασκαλίας και στους διαδρόμους.

14.   Δεν επιτρέπεται η χωρίς άδεια έξοδος από το σχολείο, πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

15.   Τα μηχανάκια και τα ποδήλατα μένουν σε συγκεκριμένη θέση που ορίζεται από το Σύλλογο Καθηγητών του σχολείου, καθ’ όλη τη σχολική διάρκεια και ουδέποτε χρησιμοποιούνται μέσα στο σχολικό χώρο.

16.   Οι έλεγχοι προόδου των μαθητών παραλαμβάνονται από τους κηδεμόνες τους, στην ορισμένη από το σχολείο ημέρα.

17.   Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται γίνονται δεκτοί/ές με τον γονέα/κηδεμόνας τους.

18.   Οι μαθητές/τριες που απουσιάζουν από το σχολείο γίνονται δεκτοί/ές μόνο με δικαιολογητικό γιατρού ή κηδεμόνα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας περί απουσιών.

19.   Σε εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις οι μαθητές/τριες υπακούν στις υποδείξεις των συνοδών καθηγητών.

20.   Οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν εργαστηριακά μαθήματα αποδέχονται τους κανονισμούς για τη λειτουργία του εργαστηρίου.

 

Με στόχο την ποιότητα της ενδοσχολικής ζωής, η τήρηση των κανόνων που διέπουν το σχολείο είναι καθήκον ΟΛΩΝ , γιατί από αυτούς απορρέουν τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και οι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.

 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ


Οργάνωση και Λειτουργία

της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Σκοπός

Η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας με την τεχνική επαγγελματική γνώση, με ειδικότερο σκοπό:

α)  την ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών,

β)  την μετάδοση των απαιτούμενων τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων και την ανάπτυξη των συναφών δεξιοτήτων τους,

γ)  την παροχή στους μαθητές των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για τη συνέχιση των σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Διάρθρωση

Η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.).  Οι εκπαιδευτικές αυτές μονάδες ανήκουν στη δευτεροβάθμια μεταγυμνασιακή εκπαίδευση.

 

Επαγγελματικά Λύκεια

Οργάνωση - Λειτουργία - Περιεχόμενο Σπουδών

1.   Τα Επαγγελματικά Λύκεια διακρίνονται σε ημερήσια και εσπερινά.  Στα εσπερινά φοιτούν εργαζόμενοι μαθητές.

2.   Η φοίτηση στα ημερήσια είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄.

3.   Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, τεχνικά-επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.

4.   Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Α΄ τάξης περιλαμβάνει, κοινά για όλους τους μαθητές, μαθήματα γενικής παιδείας και κύκλους μαθημάτων συναφών επαγγελματικών τομέων.  Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα και όλα τα μαθήματα του κύκλου που επιλέγουν.

Η Β΄ τάξη χωρίζεται σε επαγγελματικούς τομείς. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Β΄ τάξης περιλαμβάνει, κοινά για όλους τους μαθητές, μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα των επαγγελματικών τομέων.  Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα και όλα τα μαθήματα ενός τομέα που επιλέγουν.  Η Γ΄ τάξη χωρίζεται σε ειδικότητες. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ΄ τάξης περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικοτήτων.  Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα της ειδικότητας που επιλέγουν και τα οριζόμενα για την ειδικότητα μαθήματα γενικής παιδείας.

5.   Τα αναλυτικά προγράμματα περιλαμβάνουν:

α)  σαφώς διατυπωμένους σκοπούς κατά μάθημα και

β)  διδακτέα ύλη επιλεγμένη σύμφωνα με τον σκοπό του μαθήματος, ανάλογη και σύμμετρη προς το ωρολόγιο πρόγραμμα και τις δυνατότητες αφομοίωσης των μαθητών, διαρθρωμένη σε επί μέρους ενότητες και θέματα.  Κάθε αναλυτικό πρόγραμμα εργαστηριακού μαθήματος συνοδεύεται από παράρτημα, που περιγράφει τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό για την υλοποίησή του.

6.   Στους μαθητές χορηγούνται δωρεάν τα διδακτικά βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα.  Επίσης μπορεί να χορηγούνται κρατικές υποτροφίες.

7.   Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητών που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση στα εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ., κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση.

Φοίτηση – Εγγραφή

Οι εγγραφές καθορίζονται από τον νόμο 3848/2010  (ΦΕΚ 71 /Α/19-5-2010), κεφάλαιο ΣΤ΄,  

άρθρο 47 , παράγραφος 7

1. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της

    αλλοδαπής, χωρίς εξετάσεις.

2. Στην Β΄ τάξη εγγράφονται 

    α) Οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου.

    β) Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή τίτλου ισότιμου προς αυτό,

    γ) Οι κάτοχοι πτυχίου

     Τεχνικού Επαγγελματικού Λυ­κείου (Τ.Ε.Λ.),

     Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.),

     Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.),

     Α΄ και Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.

     προκειμένου να αποκτήσουν ειδικότητα άλλου Τομέα από αυτή του οικείου τίτλου

     σπουδών τους.

3. Στην Γ΄ τάξη εγγράφονται 

    α) Οι προαγόμενοι στη Γ΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.

    β) Οι κάτοχοι πτυχίου Α΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., αντίστοιχης ειδικότητας.

    γ) Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., άλλης ειδικό­τητας του ίδιου Τομέα.

    δ) Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Λ. άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα.

    ε) Οι κάτοιχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα.

4. Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται εντός της σχολικής μονάδας στα μαθήματα και τις εργαστηριακές ασκήσεις που διδάσκονται στην αντίστοιχη τάξη.

Τίτλοι Σπουδών - Ισοτιμία - Επαγγελματικά Δικαιώματα

1.   Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18Α΄).

2.   Τα απολυτήρια των Επαγγελματικών Λυκείων είναι ισότιμα με τα απολυτήρια των Γενικών Λυκείων.

3.   Ειδικότερα οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα:

α)  να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

β)  να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα και τις σχολές των Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις ,

γ)  να εγγράφονται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και, κατά προτεραιότητα, σε τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.

4.   Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992.

Πρόσβαση των Κατόχων Απολυτηρίου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Η πρόσβαση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., Ημερήσιων και Εσπερινών, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η συμμετοχή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις της νομοθεσίας, που ισχύει για τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων.

 

Γενικά περί Αξιολόγησης και Αξιολογούμενων Μαθημάτων

Σκοπός της Αξιολόγησης των Μαθητών

Η αξιολόγηση των μαθητών είναι αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής διαδικασίας, που έχει ως σκοπό να προσδιορίσει το βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων της, όπως αυτοί καθορίζονται από τα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων μαθημάτων.

Η αξιολόγηση οφείλει να συνδυάζει ποικίλες μορφές και τεχνικές για να επιτύχει αφενός μεν έγκυρη, αξιόπιστη, αντικειμενική και αδιάβλητη αποτίμηση των γνώσεων, της κριτικής ικανότητας και των πρακτικών δεξιοτήτων των μαθητών και αφετέρου να συμβάλλει στην αυτογνωσία και την αντικειμενική πληροφόρησή τους για το επίπεδο μάθησης και τις δεξιότητές τους.

Παράλληλα, οφείλει να πληροφορεί τον εκπαιδευτικό για τα αποτελέσματα του έργου του και να ανατροφοδοτεί την διδακτική πράξη, με στόχο την συνεχή βελτίωση και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς της.

Τέλος, υπηρετεί και την ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των μαθητών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο μαθητής αξιολογείται από:

1.   Την συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της τάξης και τη συνολική δραστηριότητά του μέσα στο σχολείο.

2.   Τα αποτελέσματα της επίδοσής του στις γραπτές δοκιμασίες αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, οι οποίες διακρίνονται σε:

α)  ενδιάμεσες, οι οποίες διεξάγονται κατά την διάρκεια των δύο τετραμήνων και

β)  τελικές, στο τέλος του διδακτικού έτους.

3.   Τις ατομικές και ομαδικές συνθετικές - δημιουργικές εργασίες, όταν αυτές του ανατίθενται.

4.   Τον φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, όπου αυτός τηρείται.

Χαρακτηρισμός των Διδασκόμενων Μαθημάτων

1.   Τα μαθήματα του ΕΠΑ.Λ. κατανέμονται σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και σε μαθήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κύκλων, Τομέων και Ειδικοτήτων).  Τα μαθήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται ως θεωρητικά, εργαστηριακά, σχεδιαστικά και μικτά (με θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος).

Τα μαθήματα θεωρούνται: α)  μη γραπτώς εξεταζόμενα, β)  γραπτώς εξεταζόμενα

2.   Τα μη γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα είναι:  η Φυσική Αγωγή

3.   Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργασίας δεν βαθμολογείται και δεν εξετάζεται.

4.   Όλα τα υπόλοιπα μαθήματα θεωρούνται γραπτώς εξεταζόμενα.

Τρόπος Αξιολόγησης Μικτών Μαθημάτων

Τα μικτά μαθήματα (θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος) εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά για κάθε μέρος τους.  Ο τελικός βαθμός στο μάθημα αυτό είναι ο μέσος όρος (Μ.Ο.) του θεωρητικού και του εργαστηριακού μέρους και ως βαθμολογία του μαθήματος καταχωρίζεται ένας βαθμός.  Το μάθημα, σε κάθε περίπτωση, θεωρείται ενιαίο.

Βαθμολογική Κλίμακα

1.   Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μαθήματα, είναι 0-20 και λεκτικά προσδιορίζεται με τους χαρακτηρισμούς:

Κακώς

Ανεπαρκώς

Σχεδόν καλώς

Καλώς

Λίαν καλώς

Άριστα

0 - 5

5,1 - 9,4

9,5 - 13

13,1 - 16

16,1 - 18

18,1 - 20

Η βαθμολόγηση των γραπτών των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων γίνεται στην κλίμακα 0 - 100, με ακέραιους μόνο αριθμούς, και ο τελικός βαθμός του γραπτού ανάγεται στην κλίμακα 0 - 20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται, με προσέγγιση δεκάτου.

2.   Οι προφορικοί βαθμοί της αξιολόγησης των μαθητών δίνονται σε ακέραιους αριθμούς.  Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των προφορικών βαθμολογιών των δύο τετραμήνων αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθητή σε κάθε μάθημα και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

3.   Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα και ο γενικός μέσος όρος (Γ.Μ.Ο.) γράφονται ως δεκαδικοί, με προσέγγιση δεκάτου.

Διαγνωστική Αξιολόγηση των Μαθητών

1.   Στην αρχή του σχολικού έτους και μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων διεξάγονται υποχρεωτικά στην Α΄ τάξη διαγνωστικές δοκιμασίες στα μαθήματα:  Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία, Ξένες Γλώσσες.

Στις επόμενες τάξεις οι διαγνωστικές δοκιμασίες είναι προαιρετικές, και διεξάγονται κατά την κρίση των εκπαιδευτικών στα μαθήματα στα οποία θεωρούνται από αυτούς αναγκαίες.

2.   Σκοπός των διαγνωστικών δοκιμασιών είναι να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς:

α)  να προσδιορίσουν το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές τους, ώστε ανάλογα να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους,

β) να διερευνήσουν εάν οι μαθητές τους διαθέτουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση με την ύλη που θα διδαχθούν στην τάξη αυτή, έτσι ώστε να επισημάνουν τις ελλείψεις τους και να σχεδιάσουν ωρολόγιο πρόγραμμα (ώρες διδασκαλίας και διδασκόμενα μαθήματα) για την Πρόσθετη Διδακτική τους Στήριξη, την οποία εισηγούνται στο Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος και αποφασίζει.

3.   Οι διαγνωστικές δοκιμασίες προγραμματίζονται και διεξάγονται σε μια διδακτική ώρα χωρίς προειδοποίηση των μαθητών.

4.   Οι διαγνωστικές δοκιμασίες δεν λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή, αλλά τηρούνται στον φάκελο επίδοσης.

5.   Για την επίδοση των μαθητών στις διαγνωστικές δοκιμασίες ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών κατά τις επισκέψεις τους στο σχολείο.

6.   Στην αρχή του σχολικού έτους γίνεται, με ευθύνη των Διευθυντών των Επαγγελματικών Λυκείων, ενημέρωση των μαθητών και των γονέων τους για τον σκοπό και το ρόλο της διαγνωστικής αξιολόγησης.

 

Αξιολόγηση των Μαθητών κατά την Διάρκεια του Τετραμήνου

Ενδιάμεσες Προφορικές και Γραπτές Εξετάσεις

1.   Κατά την διεξαγωγή της διδασκαλίας μαθημάτων, η πρόοδος των μαθητών ελέγχεται με προφορική εξέταση για το μάθημα της ημέρας, η οποία διενεργείται με την  υποβολή ερωτήσεων στην διδαχθείσα ύλη και κυρίως επί του μαθήματος της ημέρας.  Οι εξεταζόμενοι προφορικά μαθητές βαθμολογούνται για κάθε τέτοια εξέταση.

2.   Για τον έλεγχο της κατά μάθημα επίδοσης και επιμέλειας των μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, εκτός της προφορικής εξέτασης, διενεργούνται ποικίλες ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις.  Αυτές είναι:

α)  Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες, διάρκειας 10 έως 15 λεπτών, που αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και πραγματοποιούνται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών και στην ύλη του μαθήματος της ημέρας.  Τα θέματα μπορεί να έχουν τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων ερωτήσεων.  Ο αριθμός των ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών είναι χωρίς αριθμητικό περιορισμό και αφήνεται στην κρίση του διδάσκοντος.  Τα αποτελέσματά τους αξιοποιούνται για την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του μαθητή και τη συνεχή ανατροφοδότηση της διδασκαλίας.

β)  Κατά τη διάρκεια του Α΄ τετραμήνου πραγματοποιείται μία ωριαία γραπτή δοκιμασία, η οποία καλύπτει περιορισμένης έκτασης ενότητα και γίνεται ύστερα από βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των μαθητών.  Δεν πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά την διάρκεια του ημερήσιου διδακτικού προγράμματος και οπωσδήποτε όχι περισσότερες από τρεις κατά την διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος για το ίδιο τμήμα.

Ως προς την μορφή τους, οι γραπτές αυτές δοκιμασίες μπορεί να συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικού τύπου ερωτήσεις (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, κλειστές ή αντικειμενικού τύπου, πολλαπλών επιλογών κλπ.) και διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας, με τις οποίες          ελέγχεται κατά κύριο λόγο η αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης και γενικότερα η πρόοδος των μαθητών.

Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα, η ωριαία γραπτή δοκιμασία μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Β΄ τετράμηνο.

Ατομικές και Ομαδικές Συνθετικές - Δημιουργικές Εργασίες

1.   Οι ατομικές και ομαδικές συνθετικές - δημιουργικές εργασίες έχουν συνθετικό χαρακτήρα και επιδιώκουν την ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας του μαθητή και γενικότερα την καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος μέσω της αναζήτησης στοιχείων από διαφορετικές πηγές και την τελική σύνθεση των στοιχείων αυτών.  Οι δημιουργικές εργασίες μπορούν να είναι ατομικές ή ομαδικές και να έχουν τη μορφή μικρής μελέτης, ανάλογης προς τις δυνατότητες των μαθητών ή να είναι συλλογές ή κατασκευές ή καλλιτεχνικές συνθέσεις.  Τα θέματα των εργασιών αυτών δίνονται από τους διδάσκοντες στους μαθητές ή προτείνονται από τους μαθητές και εγκρίνονται από τους διδάσκοντες.

Οι δημιουργικές εργασίες μπορούν να παρουσιάζονται μέσα στην τάξη, κατά την κρίση του διδάσκοντος ή, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, σε ειδική εκδήλωση κατά τάξη ή κατά σχολείο, γεγονός που αποφασίζεται από τον Σύλλογο των Διδασκόντων.  Οι εργασίες αυτές μπορούν να δημοσιεύονται ή να δημοσιοποιούνται με όποιον άλλο τρόπο κρίνει πρόσφορο το κάθε Επαγγελματικό Λύκειο.

2.   α)  Η εκπόνηση τουλάχιστον μιας δημιουργικής εργασίας σε κάθε τάξη του ΕΠΑ.Λ. είναι υποχρεωτική στις Α΄ και Β΄ τάξεις, ενώ στην Γ΄ τάξη είναι προαιρετική.

Για την δημιουργική εργασία μέσα στους δύο πρώτους μήνες του σχολικού έτους προτείνεται στους μαθητές κατάλογος εργασιών από τον διδάσκοντα κάθε μαθήματος και με γραπτή τους δήλωση οι μαθητές επιλέγουν το μάθημα στο οποίο επιθυμούν να εκπονήσουν εργασία, καθώς και δύο ακόμη μαθήματα, ως εναλλακτικές δυνατότητες.

β)  Ο υπεύθυνος διδάσκων για την παρακολούθηση των δημιουργικών εργασιών οργανώνει συναντήσεις με τους μαθητές πριν από την ανάθεση των εργασιών.  Τους ενημερώνει για την διαδικασία έρευνας που θα ακολουθήσουν και τους παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση για τις πηγές που θα χρησιμοποιήσουν.

3.   Αν ένας μαθητής εκπονεί με δική του πρωτοβουλία και ύστερα από συνεννόηση με τους διδάσκοντες περισσότερες της μιας δημιουργικές εργασίες, αυτές συνεκτιμώνται στην βαθμολογία του μαθητή σε όλα τα αντίστοιχα μαθήματα.

Προφορική Βαθμολογία Τετραμήνων

1.   Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο, ο διδάσκων συνεκτιμά:

α.  Την συμμετοχή του στην διδακτική - μαθησιακή διαδικασία.

β.  Την προφορική εξέταση, καθώς επίσης την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα.

γ.  Την επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες.

δ.  Τις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή το σχολείο.

ε.  Το φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, όπου αυτός τηρείται.

Στην περίπτωση που λείπουν ορισμένα στοιχεία της παραγράφου 1, ο προφορικός βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων λοιπών στοιχείων.

2.   Για την βαθμολόγηση των εργαστηριακών μαθημάτων και του εργαστηριακού μέρους των μικτών μαθημάτων, λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

α)  Ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής έχει εφαρμόσει στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις του μαθήματος και παραδεκτές μεθόδους της σύγχρονης τεχνολογίας.

β)  Η ποιότητα της εργασίας του ως τελικού αποτελέσματος.

γ)  Ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής έχει εφαρμόσει κανονισμούς ασφαλείας κατά την εκτέλεση της εργασίας του.

δ)  Ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποίησε κατάλληλα εργαλεία, όργανα, μηχανήματα και υλικά.

Η αξιολόγηση της επίδειξης της άσκησης στο εργαστήριο γίνεται συμπληρωματικά, με τη μέθοδο της συστηματικής και αντικειμενικής παρατήρησης του μαθητή από τους διδάσκοντες και της καταγραφής των αποτελεσμάτων της παρατήρησης σε πίνακα εργαστηριακής προόδου.  Για την επίδειξη ο μαθητής υποβοηθείται από σχετικά φύλλα έργου, που συντάσσονται και μοιράζονται από τους διδάσκοντες στην αρχή κάθε εργαστηριακής ενότητας.

3.   Για μάθημα που για οποιονδήποτε λόγο διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες δεν κατατίθεται βαθμολογία, εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθητών.

4.   Δεν κατατίθεται βαθμολογία για τα μαθήματα των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής, για όσους μαθητές έχουν νομίμως απαλλαγεί από την παρακολούθησή τους.

Επίδοση της Προφορικής Βαθμολογίας - Ενημέρωση των Κηδεμόνων

1.   Στο τέλος κάθε τετραμήνου και μετά την κατάθεση και καταχώρηση της προφορικής βαθμολογίας καλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση αναφορικά με την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους και τους επιδίδεται ο ατομικός έλεγχος προόδου του μαθητή.

2.   Στους ελέγχους προόδου που δίνονται στους μαθητές και στους κηδεμόνες αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αντίστοιχος μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας όλων των μαθητών του τμήματος για κάθε μάθημα.

 

Γραπτές Προαγωγικές Εξετάσεις

Γραπτές Προαγωγικές, Απολυτήριες και Πτυχιακές Εξετάσεις

των Μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου

1.   Ως εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα του ΕΠΑ.Λ. ορίζονται τα 2/3 της διδαχθείσας ύλης, με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν είναι λιγότερα από το μισό της διδακτέας ύλης και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

2.   Τα θέματα ορίζονται από τους διδάσκοντες το μάθημα και είναι κοινά για όλα τα τμήματα των τάξεων του κάθε ΕΠΑ.Λ.  Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατό να δοθούν χωριστά θέματα, εάν συντρέχει αποχρών λόγος.

3.   Τα θέματα διανέμονται φωτοτυπημένα στους μαθητές και, όπου αυτό δεν είναι δυνατό, γράφονται στον πίνακα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.  Τα φωτοτυπημένα θέματα επισυνάπτονται στα γραπτά και είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται μόνο τα ατομικά στοιχεία των μαθητών.

4.   Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται από τους μαθητές σε φύλλο χαρτιού (κόλλα αναφοράς ή κόλλα σχεδίου) που φέρει την σφραγίδα του σχολείου, την υπογραφή του Διευθυντή και ειδική εκτύπωση για την αναγραφή των προκαταρκτικών στοιχείων και της βαθμολογίας του γραπτού.

5.   Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον ενός τουλάχιστον καθηγητή - επιτηρητή σε κάθε αίθουσα.

6.   Για όλα τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά η διάρκεια των γραπτών εξετάσεων είναι δίωρη, εκτός εάν ορισθεί διαφορετικά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τρόπος Εξέτασης των Διάφορων Μαθημάτων

1.   Τα θέματα των γραπτών προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις.  Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες με εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), διατρέχουν όσο το δυνατό μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας.  Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.

2.   Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται γι’ αυτό κατανέμεται ισότιμα στις επιμέρους ερωτήσεις, εκτός εάν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται διαφορετικός βαθμός για κάθε μία από αυτές.

3.   Μαθητής που δεν παραδίδει στα μαθήματα που θεωρούνται γραπτώς εξεταζόμενα την ατομική εργασία που του έχει ανατεθεί βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό «κακώς» μηδέν (0).

Α.  Νεοελληνική Γλώσσα

1.   Για την εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα δίνεται στους μαθητές, σε φωτοαντίγραφο, απόσπασμα κειμένου (δοκιμιακού, λογοτεχνικού, άρθρου κλπ.) μιας έως δύο σελίδων από βιβλίο, εφημερίδα ή περιοδικό (ή κατασκευασμένο για τον σκοπό της αξιολόγησης) που  αναφέρεται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα της καθημερινής ζωής και έχει νοηματική πληρότητα.  Το κείμενο αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται στην αντιληπτική ικανότητα των μαθητών και να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με θεματικούς κύκλους οικείους στους μαθητές από τη σχολική διδασκαλία.  Οι μαθητές εξετάζονται σε τρία θέματα, ως ακολούθως:

α)  Δίδουν μία σύντομη περίληψη του κειμένου αυτού, της οποίας η έκταση καθορίζεται ανάλογα με την έκταση και το νόημα του κειμένου.

β)  Απαντούν σε ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχονται:

i.    η κατανόηση του κειμένου (ιδεολογικά σημεία του κειμένου, επιχειρήματα συγγραφέα, προβλήματα που θέτει, κλπ.)

ii.   η οργάνωση του λόγου (διάρθρωση, δομή, διαίρεση και τιτλοφόρηση ενοτήτων, συνοχή, ενότητα, συλλογιστική, κλπ.)

iii.  τα σημασιολογικά στοιχεία (σημασία λέξεων, συνώνυμα - αντώνυμα, κατασκευή φράσεων ή παραγράφων με ορισμένες λέξεις, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων κλπ.)

iv. η ικανότητά τους να αναγνωρίζουν την λειτουργία των μορφοσυντακτικών δομών, καθώς και να χειρίζονται αυτές τις δομές, ανάλογα με τους επικοινωνιακούς στόχους του κειμένου

γ)  Συντάσσουν ένα κείμενο ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, με το οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν κάποια σημεία του κειμένου ή αναπτύσσουν προσωπικές απόψεις, παίρνοντας αφορμή από το κείμενο.  Η έκταση της ανάπτυξης αυτής καθορίζεται κατά προσέγγιση, χωρίς να υπερβαίνει τις 600 λέξεις.

2.   Το πρώτο και δεύτερο θέμα βαθμολογούνται με είκοσι πέντε (25) μονάδες, οι οποίες κατανέμονται αντίστοιχα στις επιμέρους ερωτήσεις ενώ η τρίτη άσκηση βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες.  Κατά την βαθμολόγηση όλων των θεμάτων λαμβάνεται υπόψη η ορθογραφία, η δομή του κειμένου, ο λεξιλογικός πλούτος, η ακρίβεια και η ορθότητα της διατύπωσης, καθώς και το περιεχόμενο.

Β.  Νεοελληνική Λογοτεχνία

Η εξέταση στη Νεοελληνική Λογοτεχνία αναφέρεται σε πεζό ή ποιητικό κείμενο, που περιέχεται στην διδαχθείσα ύλη της αντίστοιχης τάξης, το οποίο δίνεται στους μαθητές σε φωτοτυπία μαζί με τις αναγκαίες σημασιολογικές ή άλλες διευκρινίσεις.  Το κείμενο συνοδεύεται από πέντε ερωτήσεις που αναφέρονται:

α)  στον συγγραφέα του έργου και σε γραμματολογικά στοιχεία που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από το κείμενο (1 ερώτηση),

β)  στην δομή του κειμένου, στην επαλήθευση ή διάψευση μιας κρίσης με βάση το κείμενο, σε παρατηρήσεις επί των εκφραστικών μέσων και τρόπων του κειμένου (υφολογική διερεύνηση, αφηγηματικές λειτουργίες, επιλογές του δημιουργού σε διάφορα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης) (2 ερωτήσεις),

γ)  σε σχολιασμό ή στην σύντομη ανάπτυξη, σε 1-1 παραγράφους, ορισμένων χωρίων του κειμένου (1 ερώτηση),

δ)  σε σχολιασμό αδίδακτου λογοτεχνικού κειμένου, το οποίο δίνεται στους μαθητές επίσης σε φωτοτυπία και είναι ίσης, κατά προσέγγιση, δυσκολίας με το διδαγμένο (1 ερώτηση).

Η ερώτηση της περίπτωσης α΄ βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες, οι δύο ερωτήσεις της β΄ περίπτωσης με είκοσι (20) μονάδες η καθεμία, η ερώτηση της περίπτωσης γ΄ με είκοσι πέντε (25) μονάδες και η ερώτηση της περίπτωσης δ΄ με είκοσι (20) μονάδες.

Σε περίπτωση κατά την οποία μία ερώτηση αναλύεται σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται γι' αυτήν κατανέμεται ισότιμα στα υποερωτήματα, εκτός εάν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται διαφορετικός συντελεστής βαρύτητας γι' αυτά.

Γ.  Ιστορία

1.   Η Ιστορία εξετάζεται με συνδυασμό ερωτήσεων, οι οποίες ταξινομούνται σε δύο ομάδες.

α)  Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται δύο θέματα, που μπορούν να αναλύονται σε ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις των μαθητών (ιστορικές έννοιες, ιστορικά γεγονότα, χρονολογίες, δράση ιστορικών προσώπων, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά φαινόμενα, κλπ.) και η κατανόησή τους.

β)  Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται δύο τουλάχιστον θέματα, που απαιτούν σύνθετη ιστορικών γνώσεων και κριτική ικανότητα (αξιολογήσεις ιστορικών γεγονότων ή ιστορικών προσώπων, ανάλυση αιτιών ή συνθηκών που συντέλεσαν στην διαμόρφωση και εξέλιξη σημαντικών ιστορικών φαινομένων κλπ.).  Στην περίπτωση αυτή μπορούν να χρησιμοποιούνται και ερωτήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται στους μαθητές σε φωτοτυπία.  Το υλικό αυτό αφορά γραπτές ιστορικές πηγές, εικαστικά έργα, χάρτες, διαγράμματα κλπ. που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία ή ως μέσα άντλησης στοιχείων για την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων.

2.   Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις ομάδες αυτές.  Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά την διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.

Δ.  Άλγεβρα, Γεωμετρία

1.   Στους μαθητές δίνονται τέσσερα θέματα από την εξεταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα, με τα οποία ελέγχεται η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η γνώση εννοιών και ορολογίας και η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του μαθητή να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.

2.   Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους μαθητές διαρθρώνονται ως εξής:

α)  Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα θεωρίας, που αφορούν έννοιες, ορισμούς, λήμματα, προτάσεις, θεωρήματα και πορίσματα.  Με το θέμα αυτό ελέγχεται η κατανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων συμπερασμάτων, καθώς και η σημασία τους στην οργάνωση μιας λογικής δομής.

β)  Το δεύτερο και το τρίτο θέμα αποτελείται το καθένα από μία άσκηση που απαιτεί από τον μαθητή ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών.  Η κάθε άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

γ)  Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα, που η λύση του απαιτεί από τον μαθητή ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης προηγούμενων γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών στην διαδικασία επίλυσής του.  Το θέμα αυτό μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα, τα οποία βοηθούν τον μαθητή στη λύση.

3.   Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.

4.   Κατά τον ίδιο τρόπο εξετάζονται και τα μαθήματα:  «Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης» της Β΄ ΕΠΑ.Λ. και «Μαθηματικά Ι», «Μαθηματικά ΙΙ» και «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» της Γ΄ ΕΠΑ.Λ.

Ε.  Φυσική, Χημεία

Στα μαθήματα Φυσική και Χημεία δίνονται στους μαθητές τέσσερα θέματα, που έχουν την παρακάτω μορφή:

α)  Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνατό ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.

β)  Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας και η κριτική ικανότητα των μαθητών και συγχρόνως οι νοητικές δεξιότητες που απέκτησαν κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος.

γ)  Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση εφαρμογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών, θεωριών, τύπων, νόμων και αρχών.  Η άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

δ)  Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία άσκηση, που απαιτούν ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη στρατηγικής για την διαδικασία επίλυσής του.  Το πρόβλημα αυτό ή η άσκηση μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.

Στ.  Βιολογία

Στο μάθημα της Βιολογίας δίνονται στους μαθητές τέσσερα (4) θέματα, που έχουν ως εξής:

α)  Το πρώτο και δεύτερο θέμα αποτελούνται από ανεξάρτητες ερωτήσεις, που στοχεύουν στον έλεγχο της απόκτησης γνώσεων και της δυνατότητας παρουσίασης και τεκμηρίωσης θεμάτων σχετικών με την εξεταστέα ύλη και της κατανόησης από τον μαθητή βιολογικών εννοιών, διαδικασιών ή φαινομένων.

β)  Το τρίτο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις που στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να αξιοποιεί θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες (ανάλυση, σύνθεση κλπ.) για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

γ)  Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα και στοχεύει στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25 μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.

Ζ.  Αρχές Οικονομίας

Για το μάθημα Αρχές Οικονομίας η εξέταση περιλαμβάνει δύο ομάδες ερωτήσεων:

α)  Η πρώτη αποτελείται από ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους.

β)  Η δεύτερη αποτελείται από δύο η τρεις ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις ομάδες αυτές.  Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας μπορεί να διαφοροποιείται, ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά την διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.

Η.  Θρησκευτικά

Τα Θρησκευτικά εξετάζονται με ερωτήσεις, οι οποίες ταξινομούνται σε δύο ομάδες:

α)  Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται ερωτήσεις που ελέγχουν την κατοχή των γνώσεων που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη και την κατανόησή τους.

β)  Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται δύο ερωτήσεις, που απαιτούν συνδυασμό γνώσεων και κριτικής ικανότητας από μέρους των μαθητών.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις ομάδες αυτές.  Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά την διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.

Θ.  Ξένη Γλώσσα

1.   Η εξέταση στο μάθημα της ξένης γλώσσας συνίσταται στα εξής:

α)  Δίνεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 150-180 λέξεων και τέσσερις ερωτήσεις κατανόησής του.  Κάθε ερώτηση μπορεί να αναλύεται σε περισσότερα υποερωτήματα.

β)  Δίνονται 4 παρατηρήσεις γραμματο-συντακτικών φαινομένων, μέσα ή έξω από το κείμενο.  Κάθε παρατήρηση μπορεί να έχει δύο έως τέσσερα ερωτήματα.

γ)  Ο μαθητής καλείται να παράγει γραπτό λόγο (καθοδηγούμενο ή ελεύθερο) 120-150 λέξεων.

2.   Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 35% στις ερωτήσεις της κατηγορίας α΄ και β΄ και κατά 30% στην παραγωγή γραπτού κειμένου.

Ι.  Στοιχεία Τεχνολογίας, Εφαρμογές Πληροφορικής, Ευρωπαϊκή Ένωση

(Θεσμοί και Πολιτικές)

Τα μαθήματα αυτά θεωρούνται γραπτώς εξεταζόμενα και θέση γραπτού βαθμού επέχουν σε αυτά ο βαθμός σχετικής γραπτής ατομικής εργασίας, που ανατίθεται στους μαθητές για τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο των μαθημάτων αυτών.  Το θέμα της εργασίας ανατίθεται από τον καθηγητή που διδάσκει το κάθε μάθημα και μπορεί να είναι κοινό για όλους τους μαθητές του τμήματος ή διαφορετικό για κάθε μαθητή ή ομάδα μαθητών.  Η εργασία ανατίθεται σε χρόνο που κρίνει κατάλληλο ο διδάσκων και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την 1η Μαΐου.  Η γραπτή αυτή ατομική εργασία είναι ανεξάρτητη από τις ατομικές και ομαδικές συνθετικές - δημιουργικές εργασίες.

ΙΑ.  Τεχνολογία και Ανάπτυξη

Στους μαθητές δίνονται τέσσερα θέματα από την εξεταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να αναλύονται σε  υποερωτήματα, με τα οποία ελέγχεται η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η γνώση εννοιών και ορολογίας, η ικανότητα του μαθητή να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.

ΙΒ.  Μαθήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τομέων και Ειδικοτήτων)

1.   Τα μαθήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εργαστηριακού περιεχομένου και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους γραπτά ή προφορικά, με επίδειξη δεξιοτήτων των μαθητών στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με την φύση του αντικειμένου του μαθήματος.  Είναι δυνατό να επιλεγεί μία μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών.

2.   Η μορφή της εξέτασης κατά την προηγούμενη παράγραφο ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή μετά από εισήγηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το εργαστηριακό μάθημα.  Εάν επιλεγεί μόνο γραπτή μορφή εξέτασης στο εργαστηριακό μάθημα, ακολουθείται η διαδικασία εξέτασης της παρ. 5.

3.   Όταν το εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από ένα εκπαιδευτικό και επιλεγεί η προφορική διαδικασία εξέτασης, τότε, για την εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος, συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή, τον διδάσκοντα και έναν άλλο εκπαιδευτικό της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας προς το εξεταζόμενο μάθημα.  Βαθμός του μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο βαθμολογητών.

4.   Σε κάθε περίπτωση, τα εργαστηριακά μαθήματα που εξετάζονται στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις θεωρούνται γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα.

5.   Στα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου και στο θεωρητικό μέρος των μικτών μαθημάτων οι ερωτήσεις ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες.  Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει ερωτήσεις (όχι λιγότερες από δύο) που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης και η δεύτερη κατηγορία μπορεί να περιλαμβάνει (όχι λιγότερες από δύο) ασκήσεις εφαρμογών ή και προβλήματα.  Σε περίπτωση που, λόγω της φύσης του μαθήματος, δεν είναι εφικτό να δοθούν ασκήσεις ή προβλήματα, οι μαθητές θα     εξετάζονται στη δεύτερη κατηγορία σε (όχι λιγότερες από δύο) ερωτήσεις, που θα ελέγχουν την κριτική τους σκέψη και την ικανότητα εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη κατηγορία και 50% στη δεύτερη.

Υποχρεώσεις των Μαθητών κατά την Διάρκεια της Εξέτασης

1.   Η κατανομή των μαθητών στις αίθουσες εξέτασης γίνεται με αλφαβητική σειρά, με την ευθύνη του Διευθυντή, ο οποίος συντάσσει ονομαστική κατάσταση εξεταζόμενων σε κάθε αίθουσα.Η τοποθέτηση των μαθητών στις θέσεις γίνεται κατά αλφαβητική σειρά και ο έλεγχος είναι ευθύνη των επιτηρητών.  Παρέκκλιση επιβάλλεται στην περίπτωση αδελφών ή συγγενών μαθητών.

2.   Οι μαθητές, κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό (blanco), κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή άλλα ανάλογα αντικείμενα.  Είναι δυνατό να επιτραπεί στους μαθητές να φέρουν μαζί τους κατά την εξέταση συγκεκριμένων μαθημάτων οποιαδήποτε αναγκαία βοηθήματα.  Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται στους μαθητές μαζί με το πρόγραμμα των εξετάσεων.

3.   Μαθητής που φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 ή αντιγράφει κατά την διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή από οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζόμενου ή θορυβεί και δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών, επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζόμενων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης και στο εξεταζόμενο μάθημα βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό μηδέν, στη συνέχεια δε ενημερώνουν τον κηδεμόνα του.

Βαθμολόγηση των Γραπτών Δοκιμίων των Προαγωγικών,

Απολυτήριων και Πτυχιακών Εξετάσεων

Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται από τον αρμόδιο καθηγητή, ο οποίος δίδαξε το αντίστοιχο μάθημα κατά την διάρκεια του σχολικού έτους και σε περίπτωση απουσίας του από άλλον καθηγητή της ίδιας ειδικότητας.

Αναβαθμολόγηση Γραπτών Δοκιμίων

1.   Σε αναβαθμολόγηση υπόκεινται τα γραπτά δοκίμια των προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συμπεριλαμβανόμενων και των εργαστηριακών μαθημάτων που εξετάζονται γραπτά.

2.   Μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ΕΠΑ.Λ. όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων.  Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο (άρθρο 19 του ν. 2009/1992).

3.   Τα γραπτά δοκίμια αναβαθμολογούνται από δύο καθηγητές αναβαθμολογητές.  Ο μέσος όρος των δύο βαθμών που αποτελεί τον τελικό βαθμό του γραπτού δοκιμίου, υπολογιζόμενος στην κλίμακα (0-20) είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος και των δύο βαθμολογητών διά του δέκα (10).

4.   Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση (αναβαθμολόγηση) στα μαθήματα που εξετάσθηκαν.  Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στο σχολείο φοίτησής τους ενώπιον επιτροπής συγκροτούμενης από τον Διευθυντή και δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας για κάθε μάθημα, άλλους από αυτούς που διενήργησαν την αρχική εξέταση.  Η αίτηση για επανεξέταση  υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο μέσα σε τρεις ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων.  Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση.  Ο βαθμός της επανεξέτασης προκύπτει από τον μέσο όρο των δύο εξεταστών - αναβαθμολογητών και είναι ο τελικός γραπτός βαθμός του μαθήματος σε κάθε περίπτωση, είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από τον βαθμό της αρχικής εξέτασης.

5.   Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους, συνοδευόμενη από το προβλεπόμενο κάθε φορά παράβολο και μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι κηδεμόνες μαθητών δημοσίων ΕΠΑ.Λ. ή οι ίδιοι μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι, που προσέρχονται σε επαναληπτικές ή συμπληρωματικές εξετάσεις στις εκάστοτε εξεταστικές περιόδους.

 

Μαθητές Μη Προσερχόμενοι στις Γραπτές Εξετάσεις

1.   Μαθητής που απουσιάζει ή προσέρχεται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων σε κάθε είδους εξέταση δεν γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με τον κατώτερο βαθμό «κακώς» μηδέν (0).

2.   Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου:

Μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, με αίτηση του κηδεμόνα ή των ιδίων εφόσον είναι ενήλικοι, που υποβάλλεται στον Διευθυντή, εξετάζονται άλλη ημέρα εντός της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος των Διδασκόντων.  Η ασθένεια βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 της Απόφασης με αριθμό ΣΤ5/71/1986 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 834Β/1986).  Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται από ιατρικό πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκομείου ή άλλου δημόσιου φορέα υγειονομικής περίθαλψης.  Οι μαθητές αυτοί, εάν δεν προσέλθουν σε εξετάσεις μέχρι το τέλος Ιουνίου λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, έχουν την δυνατότητα να προσέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου σε όσα μαθήματα δεν εξετάστηκαν.  Για τους μαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος την περίοδο του Ιουνίου.  Όσοι από τους παραπάνω μαθητές, εκτός από τα μαθήματα στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν, έχουν συγκεντρώσει σε ένα ή και περισσότερα μαθήματα, στα οποία έχουν ήδη εξετασθεί, βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου και στα μαθήματα αυτά.  Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι ίδιοι οι μαθητές, εάν είναι ενήλικοι ή οι κηδεμόνες τους, να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στον Διευθυντή του οικείου Λυκείου εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.  Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ρητά ότι οι μαθητές αυτοί θα εξετασθούν την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, εκτός από τα μαθήματα στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν και σε όλα τα μαθήματα στα οποία συγκέντρωσαν βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).  Στις παραπάνω διατάξεις υπάγονται και μαθητές στρατεύσιμοι ή συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

3.   Για να συμμετάσχει μαθητής στις εξετάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού πρέπει το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα λήξης των εξετάσεων του Ιουνίου να καταθέσει ο ίδιος, εφόσον είναι ενήλικος ή ο κηδεμόνας του, στον Διευθυντή του Λυκείου:  α)  δικαιολογητικά ασθενείας από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο ή Κλινική, από τα οποία προκύπτει η αδυναμία του μαθητή για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Ιουνίου, επικυρωμένα από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, β)  άλλα δικαιολογητικά - εκτός εκείνων που αναφέρονται στην περίπτωση (α) της παρούσης - τα οποία ο Σύλλογος Διδασκόντων κρίνει επαρκή για την δικαιολόγηση της μη συμμετοχής του στις εξετάσεις του Ιουνίου.  Δεν θεωρούνται επαρκείς απλές ιατρικές βεβαιώσεις από ιδιώτες ή υπεύθυνες δηλώσεις των μαθητών ή των γονέων και κηδεμόνων τους.

Εξέταση των Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

1.   Οι μαθητές που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν. 2817/2000 εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους και αξιολογούνται με βάση το ένα από τα δύο προβλεπόμενα είδη εξέτασης και μόνο.  Ειδικότερα:

α)  Εξετάζονται μόνο προφορικά, κατόπιν αιτήσεώς τους, οι μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

i.    είναι τυφλοί, σύμφωνα με το ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 80%.

ii.   έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,

iii.  πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

iv. πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,

v.   η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξίας). Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των οποίων η επίδοση στα μαθήματα δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί μόνο με γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξίας), εξετάζονται προφορικά με την διαδικασία των «φυσικώς αδυνάτων».  Επίσης, όσοι μαθητές με δυσλεξία μετά από αίτησή τους επιλέγουν να εξεταστούν γραπτά με την ίδια διαδικασία των «φυσικώς αδυνάτων», δύνανται να αξιολογούνται αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.  Ακόμη, οι ίδιοι μπορούν να επεξηγούν προφορικά τις απαντήσεις τους όταν υπάρχουν ενδεχόμενες ασάφειες μπροστά στην τριμελή επιτροπή.  Οι καθηγητές αξιολογητές μπορούν να εκτιμούν την επάρκεια των γνώσεων μέσω του τρόπου που οι μαθητές αποτυπώνουν την «ενεργό σκέψη τους» και απαντούν με επιχειρήματα στα υπό εξέταση γραπτά ζητήματα, χωρίς να κρίνουν ως σημαντικά τα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, τις δυσγραφίες, τις μουτζούρες ή τους παρατονισμούς.

Η σχετική αίτηση  υποβάλλεται στο Λύκειό τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής για τις περιπτώσεις i έως iv, από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.  Για την περίπτωση v απαιτείται προσκόμιση ειδικής διαγνωστικής έκθεσης από το Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) που λειτουργεί στην Περιφέρεια της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.  Στην περίπτωση κατά την οποία δεν λειτουργεί Κ.Δ.Α.Υ. στην Περιφέρεια της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή είναι αδύνατη η πιστοποίηση από το Κ.Δ.Α.Υ. που λειτουργεί, για αντικειμενικούς και μόνο λόγους που βεβαιώνονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, γίνεται δεκτή ειδική διαγνωστική έκθεση αναγνωρισμένου δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού, με την οποία πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή εξέταση λόγω δυσλεξίας.  Η διαγνωστική αυτή έκθεση ισχύει για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή της.  Διαγνωστικές εκθέσεις από τις οποίες δεν προκύπτει η αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω της πιστοποιούμενης δυσλεξίας δεν γίνονται δεκτές.  Οι γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών και οι διαγνωστικές εκθέσεις των Κ.Δ.Α.Υ., των ιατροπαιδαγωγικών κέντρων ή σταθμών εκδίδονται κατά προτεραιότητα, ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου.

β)  Εξετάζονται μόνο γραπτά μαθητές που έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός), τα οποία πιστοποιούνται από την οικεία υγειονομική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

2.   Οι μαθητές του άρθρου αυτού εξετάζονται ταυτόχρονα με τους μαθητές της τάξης στην οποία ανήκουν και στα ίδια θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.  Ειδικά ο μαθητές του εδάφιου α΄ της παραγράφου 1 εξετάζονται ενώπιον επιτροπής, την οποία συγκροτεί για τον σκοπό αυτό ο Διευθυντής του Λυκείου και την αποτελούν ο ίδιος ή ο Υποδιευθυντής ως Πρόεδρος και δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας.  Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

3.   Οι αιτήσεις και οι ειδικές γνωματεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό υποβάλλονται στον Διευθυντή του οικείου Λυκείου, το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους.  Σε έκτακτες και απρόβλεπτες περιπτώσεις μπορούν να υποβάλλονται και αργότερα.

Εξαγωγή του Βαθμού Ετήσιας Επίδοσης κατά Μάθημα

1.   Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα που είναι γραπτώς εξεταζόμενο είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο γραπτό βαθμό και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.

2.   Στα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός του μαθήματος.

3.   Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμός ενός μαθήματος σε ένα τετράμηνο, τότε ο βαθμός που λείπει αναπληρώνεται από τον βαθμό του μαθήματος του άλλου τετραμήνου.

4.   Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής συγκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς προς το μάθημα ειδικότητας, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην  ύλη του Β΄ τετραμήνου το αργότερο την επόμενη ημέρα από την λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου.  Το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθήματος που είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο εξεταστών.  Σε περίπτωση που ο μαθητής δεν προσέλθει στην εξέταση αυτή, βαθμολογείται με βαθμό «κακώς» μηδέν (0).

Εξαγωγή του Βαθμού Προαγωγής και Απολυτηρίου

(Γενικός Μέσος Όρος - Γ.Μ.Ο.)

1.   Για όλες τις τάξεις του ΕΠΑ.Λ. ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από τον Μέσο Όρο (Μ.Ο.) των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των μαθημάτων που είναι γραπτώς εξεταζόμενα και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

2.   Για τα μαθήματα τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών σε αυτά αναγράφεται στο απολυτήριο ή αποδεικτικό, καθώς και στα  υπηρεσιακά βιβλία.

Βαθμός Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. - Πτυχίου ΕΠΑ.Λ.

1.   Βαθμός απολυτηρίου είναι ο Γ.Μ.Ο. των μαθημάτων της τελευταίας τάξης (Γ΄για τα ημερήσια και Δ΄ για τα εσπερινά). Στο απολυτήριο αναγράφονται, εκτός από τον βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που παρακολούθησε ο μαθητής και οι βαθμοί ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων της τελευταίας τάξης.

2.   Βαθμός πτυχίου για τα ημερήσια ΕΠΑ.Λ. είναι ο Μέσος Όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας της Γ΄ τάξης.

3.   Τα απολυτήρια και τα πτυχία εκδίδονται μία φορά και δεν αλλάζουν.

Προαγωγή, Απόλυση και Απόρριψη Μαθητών - Απόκτηση Πτυχίου

Μετά την λήξη των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων, ο Σύλλογος των Διδασκόντων αποφασίζει για:

α)  Την προαγωγή, την απόλυση και την χορήγηση πτυχίου στους μαθητές.

β)  Την παραπομπή σε συμπληρωματική εξέταση κατά την αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο ή την απόρριψη των μαθητών.

γ)  Τον χαρακτηρισμό της διαγωγής των μαθητών

1.   Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών απαιτείται Γενικός Μέσος Όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

2.   Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται Μέσος Όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας της Γ΄ τάξης, που είναι γραπτώς εξεταζόμενα τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και σε κανένα από αυτά ο βαθμός ετήσιας επίδοσης να μην είναι μικρότερος του οκτώ (08).

3.   Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης που δεν προάγονται παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους και εξετάζονται γραπτά σε όλα τα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

Στα μαθήματα που θέση γραπτού βαθμού επέχει ο βαθμός της εργασίας, το θέμα της προβλεπόμενης ατομικής εργασίας είναι το ίδιο με αυτό που τους είχε ανατεθεί.

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης που δεν απολύονται ή δεν λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους και εξετάζονται ως ακολούθως:

α)  Οι μαθητές που έχουν λάβει απολυτήριο και δεν έχουν λάβει πτυχίο σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητας στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

β)  Οι μαθητές που δεν έχουν λάβει απολυτήριο ή δεν έχουν λάβει ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο, σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και ειδικότητας στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

γ)  Οι μαθητές της Α΄και Β΄τάξης που δεν προάγονται, με την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνουν την φοίτηση στην ίδια τάξη.

δ)  Οι μαθητές της Γ΄ τάξης οι οποίοι με την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου δεν απολύονται ή δεν λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο, δεν επαναλαμβάνουν την φοίτηση, αλλά προσέρχονται σε γραπτή εξέταση στις εξεταστικές περιόδους του επόμενου σχολικού έτους και εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Εξεταστέα ύλη είναι αυτή που έχει ανακοινωθεί για το έτος που προσέρχονται στις εξετάσεις, εκτός των μαθημάτων που τυχόν αντικαταστάθηκαν η προστέθηκαν.  Στα μαθήματα που αντικαταστάθηκαν οι μαθητές αυτοί εξετάζονται στην ύλη που είχε καθοριστεί κατά το σχολικό έτος της φοίτησής τους στην τελευταία τάξη.

Οι παραπάνω μαθητές δεν εξετάζονται στα μαθήματα που προσετέθησαν.

Αν δεν απολυθούν ή δεν λάβουν πτυχίο ούτε το αμέσως επόμενο σχολικό έτος από αυτό της φοίτησής τους στην Γ΄τάξη μπορούν είτε να επαναφοιτήσουν στην ίδια ειδικότητα είτε να προσέλθουν στις εξετάσεις της τελευταίας τάξης οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, εξεταζόμενοι στα μαθήματα και στην ύλη που εξετάζονται οι μαθητές της ίδιας ειδικότητας της Γ΄τάξης το συγκεκριμένο σχολικό έτος. Σε κάθε περίπτωση παραμένει αμετάβλητος ο βαθμός των τετραμήνων.

Κατατακτήριες Εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν Διδαχθέντων» Μαθητών

1.   α)  Οι παθήσεις και καταστάσεις των μαθητών που δικαιολογούν την  υπαγωγή τους στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» καθορίζονται στις Ε1/550/4.5.1982 (Β΄296), Ε3/96/22.2.1985 (Β΄105), Γ2/3031/22.10.1985 (Β΄726), Γ2/3560/25.9.1989 (Β΄720) αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β)  Στην Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ., στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών», υπάγονται όλοι οι μαθητές.  Στην Β΄ τάξη υπάγονται μόνο οι μαθητές που φοιτούν στον τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και στον τομέα της Πληροφορικής, ενώ στην Γ΄ τάξη οι μαθητές που φοιτούν στις ειδικότητες i) Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών     Υπηρεσιών, ii) Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων και iii) Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ.

2.   Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές» εξετάζονται προφορικά και γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο του Μαΐου - Ιουνίου ή παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς σε όλα τα μαθήματα, όπως οι υπόλοιποι μαθητές της αντίστοιχης τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα.  Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου ενώπιον τριμελούς επιτροπής, με πρόεδρο τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας.  Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο προφορικός βαθμός τετραμήνων του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.  Ειδικά τα μαθήματα Στοιχεία Τεχνολογίας, Εφαρμογές Πληροφορικής, Ευρωπαϊκή Ένωση (Θεσμοί και Πολιτικές), εξετάζονται μόνο προφορικά και ο μέσος όρος των δύο βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή.

3.   Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης στην οποία υποβάλλονται για εξέταση.

4.   Οι μαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 24.

5.   Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλουν στο οικείο ΕΠΑ.Λ. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ΣΤ/29/18.5.1987 (ΦΕΚ 834Β) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και σχετική αίτηση, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου.

Μαθητές από Ξένα Σχολεία

Για τους μαθητές αυτούς:

α)  κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε ελληνικό ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 της περίπτωσης Α του άρθρου 24, με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά δύο μονάδες,

β)  κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε ελληνικό ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 της περίπτωσης Α του άρθρου 24, με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά μία μονάδα.  Οι μαθητές της κατηγορίας αυτής, μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε ελληνικό ΕΠΑ.Λ., εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται, όπως προβλέπεται στις διατάξεις για τους μαθητές της ημεδαπής.

γ)  Οι μαθητές τους άρθρου αυτού εξετάζονται στα μαθήματα για τα οποία προβλέπεται προφορική εξέταση από επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 19.

δ)  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται για την απόκτηση πτυχίου ΕΠΑ.Λ. για το οποίο ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2, Α. του άρθρου 24.

 

Φοίτηση Μαθητών - Απουσίες

1.   Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών εξαρτάται από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο και από την επίδοσή τους κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους.

2.   Η τακτική φοίτηση ή απουσία των μαθητών κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου αποτελούν τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης αυτών ως επαρκούς ή ανεπαρκούς.

3.   Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.

4.   Απουσία μαθητή από τις πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ωρολόγιου προγράμματος του ΕΠΑ.Λ. λογίζεται ως απουσία από τα διδασκόμενα μαθήματα για ισάριθμες διδακτικές ώρες, η δε απουσία από περίπατο λογίζεται ως απουσία για ισάριθμες διδακτικές ώρες, όσα και τα ωριαία μαθήματα που δεν διδάχθηκαν για τον λόγο αυτό κατά την ίδια μέρα.  Εξαίρεση επιτρέπεται στις περιπτώσεις που κατά την κρίση του Διευθυντή η συμμετοχή του μαθητή στις ανωτέρω εκδηλώσεις καθίσταται εκ των πραγμάτων αδύνατη.

Απουσίες μη Λαμβανόμενες Υπόψη

Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών δεν λαμβάνονται υπόψη:

α)  Απουσία μαθητών που απασχολούνται οπωσδήποτε σε εργασία που ανατέθηκε σε αυτούς από τον Διευθυντή ή με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων.

β)  Απουσία μαθητών για την προσέλευσή τους αποδεδειγμένα ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών.

γ)  Απουσία μαθητών λόγω συμμετοχής σε επίσημες αθλητικές εκδηλώσεις, πιστοποιούμενη από αρμόδια δημόσια αναγνωρισμένη αθλητική αρχή.

δ)  Απουσίες μαθητών οι οποίες οφείλονται σε ολιγόωρη ή ολιγοήμερη απεργία των υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ, που βεβαιώνεται κατά τόπους από τον Οικείο Νομάρχη.

ε)  Απουσίες μαθητών που οφείλονται στις επιβαλλόμενες κυρώσεις μέχρι πέντε το πολύ ημερών, κατά την κρίση του συλλόγου καθηγητών.

ζ)  Απουσίες μαθητών οφειλόμενες στην ανάγκη μεταγγίσεως αίματος.

η)  Απουσίες μαθητών που οφείλονται σε θεραπεία αρχική ή συνεχιζόμενη σε χώρες του εξωτερικού.

θ)  Απουσίες μαθητών λόγω συμμετοχής τους σε εθελοντική αιμοδοσία ως εξής:  της ημέρας της αιμοδοσίας, όταν ο μαθητής προσφέρει αίμα για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος.  Μίας (1) ημέρας επιπλέον όταν ο μαθητής, με δική του πρωτοβουλία, προσέρχεται να προσφέρει αίμα σε κέντρο αιμοδοσίας ή όταν ο μαθητής ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή όταν συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία.

Απαλλαγές Μαθητών από την Ενεργό Συμμετοχή σε Μαθήματα

Κηδεμόνας μαθητή που κωλύεται εξαιτίας παθήσεως μόνιμης ή παροδικής ή ειδικής μειονεξίας να συμμετέχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του, την εξαίρεση του μαθητή από κάποιο από τα δύο αυτά μαθήματα.  Η αίτηση αυτή, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από ιατρική βεβαίωση κρατικού ιατρού ή ιατρού ασφαλιστικού φορέως, η οποία να περιλαμβάνει τους λόγους και την διάρκεια της απαλλαγής, υποβάλλεται στον Διευθυντή εντός πέντε  ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή από την εμφάνιση της πάθησης ή από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο μετά την ασθένεια.

Χαρακτηρισμός της Φοίτησης - Συνέπειες

1.   Η φοίτηση όλων των μαθητών είναι καθήκον και χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το γενικό σύνολο ωριαίων απουσιών, που σημειώθηκαν κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό και με την μέχρι την ημέρα χαρακτηρισμού της ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

2.   Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή εφόσον:

α)  Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από τον λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).

β)  Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) για τα ημερήσια ΕΠΑ.Λ., υπό την προϋπόθεση ότι οι άνω των πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 485/1983 (ΦΕΚ 184/21.12.1983).

γ)  Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε ΕΠΑ.Λ., με ειδική πράξη του, χαρακτηρίζει επαρκή την φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα τέσσερις (114) έως (164) απουσίες, με την προϋπόθεση ότι όλες οι άνω των πενήντα (50) απουσίες του είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική.  Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των βαθμών των δύο τετραμήνων, διαιρούμενος με τον αριθμό όλων των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη.

δ)  Η φοίτηση των μαθητών είναι δυνατό να χαρακτηρίζεται επαρκής, ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφόσον οι μαθητές αυτοί είναι πρωταθλητές και οι απουσίες τους οφείλονται στην συμμετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις, που πιστοποιούνται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

3.   Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.

4.   Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.  Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν την φοίτηση στην ίδια τάξη.

 

 

Ενημέρωση Γονέων - Δικαιολόγηση Απουσιών

1.   Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του στην περίπτωση που είναι ανήλικος ή ο ίδιος αν είναι ενήλικος.

2.   Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα κατά τις ώρες λειτουργίας του ΕΠΑ.Λ. για να ενημερώνεται υπεύθυνα για την φοίτηση του μαθητή, λαμβάνοντας σχετικό ενυπόγραφο σημείωμα από τον υπεύθυνο καθηγητή.

3.   Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το ΕΠΑ.Λ. περισσότερο από δύο συνεχόμενες ημέρες είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το αργότερο μέχρι και την δέκατη εργάσιμη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο ΕΠΑ.Λ., βεβαίωση γιατρού δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και την διάρκεια της ασθένειας.   Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες.  Δικαιολογητικά που                       υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας καταχωρίζονται ως εκπρόθεσμα και τίθενται υπόψη του συλλόγου διδασκόντων.  Για την δικαιολόγηση απουσιών δύο ημερών λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα εργάσιμες μέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο ΕΠΑ.Λ.  Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες το πολύ 10 ημερών αθροιστικά για όλο το έτος.

4.   Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν δεσμεύουν τον σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.

5.   Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών:

α)  Όταν πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας αυτού, μεμονωμένες ή συνεχείς.

β)  Όταν οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του προϊσταμένου Γραφείου Ε.Ε. ή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε., αποχή των μαθητών από το σχολείο.

6.   Οι δικαιολογημένες απουσίες των μαθητών αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης κάθε μαθητή.

7.   Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται ο κηδεμόνας του μαθητή, νοείται ο πατέρας ή η μητέρα ή οποιοδήποτε νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς φυσικό πρόσωπο, προκειμένου μόνο περί μαθητών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.  Οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για την δικαιολόγηση των απουσιών τους.

Περιπτώσεις Μετεγγραφών - Προθεσμίες

Α.  Μετεγγραφές που πραγματοποιούνται ύστερα από αίτηση του Κηδεμόνα του μαθητή ή του ίδιου, αν είναι ενήλικος:

1.   Επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητών από δημόσιο ΕΠΑ.Λ. σε άλλο δημόσιο ΕΠΑ.Λ. στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  Αν η οικογένεια του μαθητή ή του κηδεμόνα του άλλαξε τόπο κατοικίας.

β)  Αν ο μαθητής πρόκειται να επιστρέψει στην πόλη της μόνιμης κατοικίας της οικογένειάς του.

γ)  Αν την επιμέλεια του μαθητή ανέλαβε άλλο πρόσωπο που διαμένει σε άλλο τόπο.

δ)  Αν ο μαθητής εσπερινής σχολικής μονάδας άρχισε να εργάζεται και ζητά μετεγγραφή για εσπερινή σχολική μονάδα.

ε)  Αν ο μαθητής εσπερινής σχολικής μονάδας έπαψε να εργάζεται και ζητά μετεγγραφή για ημερήσια σχολική μονάδα.

στ)  Αν ο μαθητής προτίθεται να παρακολουθήσει τομέα ή ειδικότητα που δεν υπάρχουν στο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.

Οι μετεγγραφές της παραγράφου αυτής γίνονται με έγκριση του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο θέλει να μετεγγραφεί ο μαθητής και θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα στοιχεία που θα βεβαιώνουν τον λόγο για τον οποίο ζητείται η μετεγγραφή.  Ο Διευθυντής μπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θα θεωρήσει απαραίτητο για να βεβαιωθεί αν αληθεύει ο προβαλλόμενος λόγος μετεγγραφής.

Οι μετεγγραφές αυτές πραγματοποιούνται από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι και της 15 Οκτωβρίου.

2.   Επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητή Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. σε δημόσιο ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως.  Οι μετεγγραφές αυτές πραγματοποιούνται από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι την 31η Μαρτίου.

3.   Επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών ΓΕ.Λ. σε δημόσια ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως.  Οι μετεγγραφές αυτές πραγματοποιούνται από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι την 15η Οκτωβρίου.

Ένταξη Μετεγγραφόμενων Μαθητών

Μαθητές που μετεγγράφονται σε άλλο ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται στην τάξη, τον τομέα και την ειδικότητα στην οποία είχαν ενταχθεί στο ΕΠΑ.Λ. από το οποίο πήραν μετεγγραφή.

Απουσίες Μετεγγραφόμενων Μαθητών

1.   Ο μετεγγραφόμενος σε σχολείο άλλης πόλης μαθητής δεν θεωρείται ότι απουσιάζει από τα μαθήματα για τις ημέρες που απαιτούνται για την μετάβασή του από την μία πόλη στην άλλη.

2.   Αν από την διακοπή της φοίτησης στο σχολείο μέχρι την προσέλευση του μετεγγραφόμενου μαθητή στο σχολείο της νέας διαμονής μεσολάβησε κατά την κρίση του συλλόγου καθηγητών χρόνος μεγαλύτερος από τον απόλυτα αναγκαίο για την μετάβασή του, σημειώνονται απουσίες για τις ημέρες καθυστέρησης, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη και για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής του.

 

Διαγωγή Μαθητών- κυρωσεισ - τιμητικεσ διακρισεισ

1.   Η συμπεριφορά μαθητών, που εκδηλώνεται με οποιονδήποτε τρόπο, με πράξεις ή παραλήψεις, εντός και εκτός του ΕΠΑ.Λ, συνιστά την διαγωγή αυτών.

2.   Η διαγωγή περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων της σχολικής κατάστασης των  μαθητών που φοιτούν κάθε σχολικό έτος σε ΕΠΑ.Λ. και ελέγχεται, χαρακτηρίζεται και καταχωρίζεται  στα οικεία βιβλία.

3.   Η προσήκουσα διαγωγή των μαθητών, που αποτελεί υποχρέωση αυτών, νοείται η  έμπρακτη συμμόρφωσή τους προς τους διέποντας την σχολική ζωή κανόνες και προς τις ηθικές αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο διαβιούν, κάθε δε παρέκκλιση από αυτή, που εκδηλώνεται με υπαίτια πράξη ή παράλειψη, αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και  αντιμετωπίζεται με την επιβολή σχολικών κυρώσεων.

4.   Η διαγωγή κάθε μαθητή χαρακτηρίζεται «κοσμιότατη», «κοσμία», «επίμεμπτη», ανάλογα με τα συνιστώντα αυτή χαρακτηριστικά στοιχεία ως εξής:

α)  «Κοσμιότατη» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του μαθητή,  όταν αυτός τηρεί απόλυτα την κατά την έννοια της παρ. 3 του παρόντος άρθρου προσήκουσα διαγωγή.

β)  «Κοσμία» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του μαθητή,  όταν αυτός τηρεί μεν κατά κανόνα την κατά την έννοια της παρ. 3 του παρόντος άρθρου προσήκουσα διαγωγή, όχι όμως χωρίς παρεκκλίσεις.

γ)  «Επίμεμπτη» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του μαθητή,  όταν αυτός παρέκκλινε από την κατά την έννοια της παρ. 3 του παρόντος άρθρου προσήκουσα διαγωγή, σε βαθμό ανεπίτρεπτο, αλλά η παρέκκλιση αυτή κρίνεται επιδεκτική παιδαγωγικής επανόρθωσης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.

Όταν ο μαθητής παρεκκλίνει από την προσήκουσα, κατά την έννοια της παρ. 3, διαγωγή, σε βαθμό ώστε η παρέκκλιση αυτή να δημιουργεί παιδαγωγικό πρόβλημα που υπερβαίνει τις επανορθωτικές δυνατότητες του ΕΠΑ.Λ. που φοιτά  ο μαθητής, ο μαθητής αυτός υποχρεώνεται σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, για να του δοθεί η ευχέρεια βελτίωσης της διαγωγής του στα πλαίσια των νέων σχολικών συνθηκών  .

5.   Ο ετήσιος χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών κάθε ΕΠΑ.Λ., ενεργείται κατά τη λήξη του σχολικού έτους με ειδική πράξη του συλλόγου των διδασκόντων, που αποφαίνεται κατά την πλειοψηφία με βάση την εντός και εκτός του ΕΠΑ.Λ. συμπεριφορά και τα τυχόν καταχωρηθέντα στοιχεία κυρώσεων ή ηθικών αμοιβών στα οικεία βιβλία, κατά την κρίση των διδασκόντων. Για το χαρακτηρισμό της αγωγής του μαθητή ως κοσμίας ή επίμεμπτης , η πράξη του συλλόγου των διδασκόντων πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

6.   Με την ίδια πράξη χαρακτηρίζεται και η μέχρι την ημέρα του χαρακτηρισμού διαγωγή των μαθητών που η φοίτησή τους κρίθηκε ελλιπής ή ανεπαρκής.

Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής μαθητών, ως δεδομένο καθαρά εκπαιδευτικού χαρακτήρα, αποτελεί στοιχείο σχολικής αποκλειστικά χρήσης.

7.   Δεν επιτρέπεται τροποποίησης της διαγωγής του μαθητή από το σύλλογο των διδασκόντων μετά τη με οποιονδήποτε τρόπο οριστική έξοδο αυτού από το ΕΠΑ.Λ.

 

Είδη Κυρώσεων

Για κάθε υπαίτιο παρέκκλισης από την προσήκουσα, κατά την έννοια της παρ. 3, διαγωγή και ανάλογα με το βαθμό της παρέκκλισης αυτής, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

α)παρατήρηση, β)επίπληξη, γ)ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα, δ)αποβολή από τα μαθήματα έως 3 ημέρες, ε)αποβολή από τα μαθήματα έως 5 ημέρες και στ)αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Οι αποβαλλόμενοι μαθητές μπορούν να παραμένουν στο σχολείο κατά τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, απασχολούμενοι υπό τη μέριμνα του Διευθυντή του Σχολείου.

Τιμητικές Διακρίσεις

1.   Σε μαθητές του ΕΠΑ.Λ. που διακρίνονται για την διαγωγή και την επίδοσή τους στα μαθήματα, απονέμονται τιμητικές διακρίσεις.

2.   Ίδιες τιμητικές διακρίσεις απονέμονται στους μαθητές για πράξεις αυτοθυσίας ή πράξεις εκφράζουν  πνεύμα εξαιρετικά ανιδιοτελούς φιλαλληλίας.

Είδη Τιμητικών Διακρίσεων

1.     Σε μαθητές που πέτυχαν γενικό βαθμό ετήσιας προόδου «άριστα» και επέδειξαν διαγωγή «κοσμιότατη» απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων, «Αριστείο Προόδου» με την επίδοση ειδικού διπλώματος.

2.     Στον πρώτο μαθητή από κάθε τάξη ή τμήμα τάξης που πέτυχαν ετήσιο βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» και επέδειξε διαγωγή «κοσμιότατη» απονέμεται, μετά από απόφαση του     Συλλόγου των διδασκόντων, «Βραβείο Προόδου» με επιδόσεως ειδικού διπλώματος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας απονέμεται και στους ισοβαθμήσαντες ισότιμο αντίστοιχο «Βραβείο Προόδου».

3.     Στους μαθητές που δικαιούνται  ιδιαίτερης τιμητικής διάκρισης  για πράξη αυτοθυσίας ή εξαιρετικά ανιδιοτελούς φιλαλληλίας, αμέσως μετά την τέλεση της πράξης, απονέμεται με απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων δημόσιος έπαινος ενώπιον του συνόλου των μαθητών και των διδασκόντων καθηγητών που συνέρχονται μόνο για αυτό. Επιπλέον, στους μαθητές αυτούς, οι οποίοι με την παραπάνω απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων απαλλάσσονται και από όλες τις τυχόν κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε αυτούς και τις συνέπειές τους, επιδίδεται ειδικό δίπλωμα κατά την οριζόμενη ημέρα της επίσημης απονομής τιμητικών διακρίσεων. 

 

Χρήση Κινητών Τηλεφώνων

Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σχετικά με την χρήση κινητών τηλεφώνων από μαθητές και εκπαιδευτικούς στον χώρο του σχολείου:

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.  Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο, υποχρεούται καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του.  Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις προβλεπόμενες στο Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α΄) σχολικές κυρώσεις.

 

Απαγόρευση του Καπνίσματος σε Δημόσιους Χώρους,

Μεταφορικά Μέσα και Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

 

Ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας

Απαγορεύουμε το κάπνισμα στους παρακάτω αναφερόμενους χώρους:

Σε όλους τους χώρους που παρέχεται εκπαίδευση, όπως σχολεία Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσια ή ιδιωτικά).

Υπεύθυνοι για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας υγειονομικής διάταξης είναι οι άμεσοι προϊστάμενοι των υπηρεσιών των χώρων στέγασης αυτών.

Κυρώσεις:

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν 2520/40 (ΦΕΚ 273/40 τ. Α΄) «Περί Υγειονομικών Διατάξεων», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του Ν. 290/1943 (ΦΕΚ 185 Α΄), που κυρώθηκε με την 303/1946 ΠΥΣ και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν. 2207/94 (ΦΕΚ 65 Α΄) η οποία αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παράγραφο 10 του άρθρου 11 του Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/95 τ.Α*)

 

Συμμετοχή των Μαθητών στην Σχολική Ζωή

Το σχολείο, ως ζωντανός οργανισμός, αποτελεί θεσμό που προετοιμάζει τα παιδιά με την μάθηση και την αγωγή, για μια σωστή και αποδοτική ζωή, τα προετοιμάζει και τα διαπαιδαγωγεί για την απρόσκοπτη ένταξή τους σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία μετά την αποφοίτησή τους από το σχολείο.  Για τον σκοπό αυτό καθιερώνει τον διάλογο και την συνεργασία ανάμεσα στον δάσκαλο και τον μαθητή, στην αναζήτηση και στην μετάδοση της ουσιαστικής γνώσης, λευτερώνει και ενισχύει την πρωτοβουλία των παιδιών και ταυτόχρονα φροντίζει να τα εφοδιάζει με ό,τι είναι αναγκαίο για να γίνουν ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις δραστηριότητες που συνεχώς αναπτύσσονται, της κοινωνίας μέσα στην οποία θα ζήσουν.

Η σχολική ζωή είναι το πλαίσιο που καθημερινά δοκιμάζονται οι κοινωνικές σχέσεις και η αντίληψη ζωής που το ίδιο το σχολείο παρέχει.  Η δομή και ο τρόπος λειτουργίας του αντανακλά την κοινωνική συνείδηση αλλά και καθορίζει την αντίληψη που παρέχεται στα παιδιά για τη ζωή και την κοινωνία.

Για να εκπληρώσει το σχολείο τον προορισμό του πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να είναι χώρος αποδοτικός και αποδεκτός από τους καθηγητές και τους μαθητές.  Προϋπόθεση γι' αυτό αποτελεί η ύπαρξη σχολείου με καινούρια δομή, με σύγχρονη και επιστημονική γνώση, με δημοκρατική σχολική ζωή.  Προς την κατεύθυνση αυτή η Πολιτεία παρέχει το πλαίσιο και την συμπαράσταση που πρέπει να αξιοποιηθεί με την κοινή προσπάθεια καθηγητών και μαθητών, καθώς και όλων των φορέων που έχουν σχέση με το σχολείο.

 

 

 

 

Δραστηριότητες των Μαθητικών Κοινοτήτων

1.   Οι μαθητικές κοινότητες των διαφόρων τάξεων ή τμημάτων μπορούν, μετά από απόφαση των γενικών συνελεύσεων ή των συμβουλίων τους ή του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου, να πραγματοποιούν κοινές εκδηλώσεις.

2.   Το σχολείο, πέρα από χώρος παιδείας, μπορεί και πρέπει να γίνει χώρος πολιτιστικής δημιουργίας και ανάπτυξης, καθώς και καλλιέργειας του αθλητικού πνεύματος και της άθλησης.  Οι μαθητικές κοινότητες, με δική τους πρωτοβουλία και με τη συνεργασία και την τελική έγκριση της διεύθυνσης και του συλλόγου των καθηγητών του σχολείου, προωθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις (επιστημονικές διαλέξεις, συζητήσεις, ποιητικές ή μουσικές βραδιές, συναυλίες, εκθέσεις, θέατρο, κλπ.) που αναφέρονται σε κάθε μορφή επιστήμης και τέχνης, όπως επίσης και διοργανώσεις αθλητικών αγώνων.  Σε κάθε σχολείο μπορεί να ιδρυθούν όμιλοι ψυχαγωγικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, στους οποίους μπορούν να δραστηριοποιούνται οι μαθήτριες και οι μαθητές από διάφορες τάξεις ή τμήματα, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους (π.χ. κινηματογραφικός όμιλος, θεατρικός, φωτογραφικός, σκακιστικός, όμιλος φίλων του περιβάλλοντος, λογοτεχνικός, μουσικός, αθλητικός, πρακτικών κατασκευών κλπ.).  Οι συνεδριάσεις αυτών των ομίλων πραγματοποιούνται στο σχολείο, σε ώρες εκτός των διδακτικών, ικανοποιούν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των μαθητών και καλλιεργούν το ταλέντο των μελών τους.  Αρμόδιο όργανο για τον συντονισμό της δουλειάς τους είναι το μαθητικό συμβούλιο του σχολείου.

3.   Στις συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών, όταν συζητιούνται πολιτιστικές, αθλητικές και γενικά μαθητικές δραστηριότητες (π.χ. συγκρότηση βιβλιοθήκης, μορφωτικές επισκέψεις και εκδρομές, διοργάνωση σχολικών εορτών, δημιουργία και συντήρηση σχολικού μουσείου κλπ.) συμμετέχει, με δικαίωμα λόγου, το προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου.

4.   Η ελευθερία της έκφρασης αναγνωρίζεται ως βασικό μέσο αγωγής και επικοινωνίας.  Το δικαίωμα αυτό στο σχολικό περιβάλλον υλοποιείται με τα παρακάτω:

α)  Με ευθύνη του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου υπάρχει στο σχολείο πίνακας μαθητικών ανακοινώσεων για μαθητικά θέματα.  Η διεύθυνση του σχολείου θα πρέπει, σε συνεννόηση με το μαθητικό συμβούλιο, να παραχωρήσει τον χώρο που θα αναρτηθεί ο πίνακας σε κεντρικό σημείο του σχολείου.  Ευνόητο είναι πως ο πίνακας αυτός θα χρησιμοποιείται και από τις μαθητικές κοινότητες, για μαθητικά θέματα.

β)  Με πρωτοβουλία επίσης των μαθητικών κοινοτήτων μπορούν να εκδίδονται έντυπα (σχολικό περιοδικό, εφημερίδα, ενημερωτικά έντυπα) από τους μαθητές για την ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων με τους συμμαθητές τους ή και τους άλλους φορείς του σχολείου.  Την ευθύνη για την σύνταξη του περιοδικού ή της εφημερίδας θα έχει συντακτική επιτροπή, που θα αποτελείται από μέλη της μαθητικής κοινότητας.  Καθηγητής - σύμβουλος ορίζεται από τον σύλλογο των καθηγητών, για την συμπαράσταση και βοήθεια στην έκδοση των εντύπων.

5.   Η αμφίεση μέσα στο σχολείο ανήκει στην προσωπική ευθύνη των ίδιων των μαθητριών και των μαθητών, με συνεννόηση των μαθητικών κοινοτήτων με την διεύθυνση του σχολείου, τον σύλλογο των καθηγητών και τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων.

6.   Η καθαριότητα και η διατήρηση σε καλή κατάσταση των σχολικών χώρων και των μέσων διδασκαλίας (θρανία, μαυροπίνακες, εποπτικά μέσα διδασκαλίας, έπιπλα κλπ.) όχι μόνο αποτελούν προϋπόθεση για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου αλλά και υποχρέωση της σχολικής κοινότητας απέναντι στα μέλη της και στον ελληνικό λαό.

7.   Οι μαθητικές κοινότητες και τα μέλη τους αναλαμβάνουν να περιφρουρήσουν το δικαίωμα των μαθητών να ζουν την σχολική ζωή τους σε χώρους που θα πληρούν τις προϋποθέσεις για

μάθηση, να περιφρουρήσουν την περιουσία του ελληνικού λαού.  Σκόπιμη φθορά της σχολικής περιουσίας με πράξεις ή παραλείψεις αποτελεί ουσιαστικά αντικοινωνική συμπεριφορά αφού η δαπάνη για αγορά, επιδιόρθωση ή αντικατάσταση προέρχεται από τους φόρους που πληρώνει ο εργαζόμενος ελληνικός λαός.  Οι μαθητικές κοινότητες σ’ αυτό το θέμα συνεργάζονται και υποβοηθούν την διεύθυνση του σχολείου, που βέβαια έχει την ευθύνη για την προστασία των μέσων διδασκαλίας καθώς και για την καθαριότητα του διδακτηρίου και των υπολοίπων σχολικών χώρων.  Οι μαθητικές κοινότητες επίσης μπορούν και πρέπει να επεμβαίνουν και ελέγχουν τα μέλη τους, ώστε να αποφεύγεται η αναγραφή στους τοίχους των αιθουσών διδασκαλίας, των διαδρόμων και των κοινοχρήστων χώρων συνθημάτων, σχημάτων, συμβόλων, ασέμνων λέξεων ή φράσεων κλπ. που και αντιαισθητικά είναι αλλά και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια υποβαθμίζουν.

8.   Οι μαθητικές κοινότητες, σε συνεργασία και μετά από έγκριση του συλλόγου καθηγητών, έχουν την ευθύνη για την παρακολούθηση των συνθηκών λειτουργίας των σχολικών κυλικείων.  Το μαθητικό συμβούλιο κάθε σχολείου και εκπρόσωποι των καθηγητών θα πρέπει να ελέγχουν την καθαριότητα και τον τρόπο εξυπηρέτησης των μαθητών στα κυλικεία.

9.   Οι μαθητικές κοινότητες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν σχολικούς χώρους για τις δραστηριότητες που περιγράφει ο κανονισμός λειτουργίας τους.

 

Καθορισμός Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Κατόχων Απολυτηρίου Επαγγελματικών Λυκείων - Εξεταζόμενα Μαθήματα

Α.  Κάτοχοι Απολυτηρίου Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων

Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, είτε επιλέγοντας τις πανελλαδικές εξετάσεις, όπου εξετάζονται με τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου, είτε τις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή κυρίως σε σχολές και τμήματα του Τεχνολογικού τομέα.

α)  Πρώτη Δυνατότητα (Ομάδα Α’):  Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή αποκλειστικά και μόνο σε τμήματα και σε σχολές των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε.) των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και στις σχολές Αστυφυλάκων, σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.

Ειδικότερα:

Τα εξεταζόμενα μαθήματα ορίζονται σε τέσσερα (4) εκ των οποίων τα «Μαθηματικά Ι» και η «Νεοελληνική Γλώσσα» είναι κοινά για όλους τους υποψήφιους ενώ τα δύο (2) μαθήματα ειδικότητας είναι ίδια και κοινά με όσα ορίζονται στα εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας για την πρώτη δυνατότητα.  Τα θέματα εξετάσεων των δύο (2) μαθημάτων ειδικότητας είναι κοινά για τους υποψήφιους της πρώτης και της δεύτερης δυνατότητας πρόσβασης.

Για τους κατόχους απολυτηρίου (Α΄ ΟΜΑΔΑΣ) ΕΠΑ.Λ. που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, οι συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και ειδικότητας καθώς και για τα ειδικά μαθήματα καθορίζονται αντιστοίχως ως εξής:

Νεοελληνική Γλώσσα: 1,5              Μαθηματικά: 1,5

α΄ Μάθημα Ειδικότητας: 3,5            β΄ Μάθημα Ειδικότητας: 3,5

            Ειδικό μάθημα: 2

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1. Τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως

εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες µε εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του Π.Ι, διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.

2. Σε περίπτωση που ένα θέμα αναλύεται σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται για αυτό κατανέμεται ισότιμα στις επιμέρους ερωτήσεις, εκτός αν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται διαφορετικός βαθμός για κάθε μια από αυτές.

 

Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων έχει ως εξής:

Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κατά την εξέταση στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα δίνεται στους υποψήφιους απόσπασμα κειμένου (δοκιμιακού, λογοτεχνικού, άρθρου κ.λπ.) μιας έως δύο σελίδων από βιβλίο, εφημερίδα ή περιοδικό (ή κατασκευασμένο  για το σκοπό της αξιολόγησης) που αναφέρεται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα της καθημερινής ζωής και έχει νοηματική πληρότητα. Το κείμενο αυτό ανταποκρίνεται στην αντιληπτική ικανότητα των μαθητών και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα µε θεματικούς κύκλους οικείους στους μαθητές από τη σχολική διδασκαλία. Οι μαθητές καλούνται:

1)    Να δώσουν μια σύντομη περίληψη του κειμένου αυτού, της οποίας η έκταση καθορίζεται ανάλογα µε την έκταση και το νόημα του κειμένου

2)    Να απαντήσουν σε ερωτήσεις, µε τις οποίες ελέγχονται:

α) η κατανόηση του κειμένου (ιδεολογικά σημεία του κειμένου, επιχειρήματα συγγραφέα, προβλήματα που θέτει, κ.τ.λ.)

β) η οργάνωση του λόγου (διάρθρωση, δομή, διαίρεση και τιτλοφόρηση ενοτήτων, συνοχή, ενότητα, συλλογιστική, κ.τ.λ.)

γ) τα σημασιολογικά στοιχεία (σημασία λέξεων, συνώνυμα − αντώνυµα, κατασκευή φράσεων ή παραγράφων µε ορισμένες λέξεις, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων κ.λπ.)

δ) η ικανότητά τους να αναγνωρίζουν τη λειτουργία των μορφοσυντακτικών δομών, καθώς και να χειρίζονται αυτές τις δομές, ανάλογα µε τους επικοινωνιακούς στόχους του κειμένου.

3) Να συντάξουν ένα κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, µε το οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν κάποια σημεία του κειμένου ή αναπτύσσουν προσωπικές απόψεις, παίρνοντας αφορμή από το κείμενο. Η έκταση απόψεις, παίρνοντας αφορμή από το κείμενο. Η έκταση  της ανάπτυξης αυτής καθορίζεται κατά προσέγγιση, χωρίς να υπερβαίνει τις 600 λέξεις. Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συµπεριλαµβανοµένων  των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.τ.λ.

Το πρώτο θέμα βαθμολογείται µε 25 µμονάδες, το δεύτερο θέμα βαθμολογείται µε 35 μονάδες, οι οποίες κατανέμονται σε επιμέρους ερωτήσεις, ενώ το τρίτο θέμα βαθμολογείται µε 40 μονάδες. Κατά τη βαθμολόγηση όλων των θεμάτων λαμβάνεται υπόψη η ορθογραφία, η δομή του κειμένου, ο λεξιλογικός πλούτος, η ακρίβεια και η ορθότητα της διατύπωσης καθώς και το περιεχόμενο.

 

Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1) Δίνονται στους υποψηφίους τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα, με τα οποία ελέγχεται η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η γνώση εννοιών και ορολογίας και η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του υποψηφίου να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.

2) Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους υποψηφίους διαρθρώνονται ως εξής:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα θεωρίας που αφορούν έννοιες, ορισμούς, λήμματα, προτάσεις, θεωρήματα και πορίσματα. Με το θέμα αυτό ελέγχεται η κατανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων συμπερασμάτων, καθώς και η σημασία τους στην οργάνωση μιας λογικής δομής.

β) Το δεύτερο και το τρίτο αποτελείται το καθένα από μία άσκηση που απαιτεί από το μαθητή ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών. Η κάθε άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

γ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από το μαθητή ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης προηγούμενων γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών στη διαδικασία επίλυσής του. Το θέμα αυτό μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα, τα οποία βοηθούν το μαθητή στη λύση.

3) Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα. Η βαθμολογία κάθε θέματος κατανέμεται στα επιμέρους ερωτήματα από την Κεντρική Επιτροπή και γνωστοποιείται στους υποψηφίους με τη διανομή των θεμάτων.

4) Οποιαδήποτε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη, κατά την αξιολόγηση, θεωρείται ορθή.

 

Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Κατά την εξέταση των μαθημάτων:

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

- ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Δίνονται στους υποψηφίους τέσσερα (4) θέματα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν μέχρι τρεις (3) ερωτήσεις.

Τα τρία (3) θέματα έχουν σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της γνώσης και το ένα (1) θέμα έχει σκοπό τον έλεγχο της κριτικής σκέψης και την ικανότητα εφαρμογής της. Η βαθμολογία κατανέμεται ισότιμα και στα τέσσερα θέματα. Η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα γνωστοποιείται με τη διανομή των θεμάτων

 

- ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η εξέταση περιλαμβάνει δύο ομάδες ερωτήσεων:

α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή όσο και η κατανόηση των βασικών γνωστικών στοιχείων.

β) Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από δύο ή τρεις ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης, κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και γνωστοποιείται με τη διανομή των θεμάτων.

 

- ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ

Η εξέταση περιλαμβάνει δύο ομάδες ερωτήσεων:

α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή όσο και η κατανόηση των βασικών γνωστικών στοιχείων.

β) Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από δύο ερωτήσεις ή μια ερώτηση και μία απλή άσκηση, με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης, κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές. Σημειώνεται ότι οι ερωτήσεις μπορούν να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και γνωστοποιείται κατά τη διανομή των θεμάτων.

 

- ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η γραπτή εξέταση στο μάθημα αυτό περιλαμβάνει ένα (1) θέμα θεωρίας και τρεις (3) ασκήσεις ή προβλήματα σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και τις εφαρμογές του.

Η βαθμολογία προκύπτει κατά 40% από το θέμα της θεωρίας και κατά 60% (3 x 20%) από τις ασκήσεις και τα προβλήματα

Στο θέμα θεωρίας δίνονται ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση των δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και η δυνατότητα παρουσίασής τους με σωστούς επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο.

Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.

 

- ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

Δίνονται για εξέταση τέσσερα (4) θέματα. Τα θέματα μπορεί να περιέχουν θεωρία, είτε εφαρμογές της θεωρίας, είτε ασκήσεις ή προβλήματα. Κάθε θέμα μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μια ερωτήσεις. Η βαθμολογία κατανέμεται ισότιμα στα τέσσερα θέματα. Ειδικότερα, η βαθμολογία κάθε θέματος κατανέμεται στα επιμέρους ερωτήματα από την Κεντρική Επιτροπή και γνωστοποιείται στους υποψηφίους με τη διανομή των θεμάτων.

Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση των δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και η δυνατότητα παρουσίασής τους με σωστούς επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο.

Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Για τις σχολές ή τμήματα που απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα οι υποψήφιοι των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. πρέπει να εξεταστούν και σ’ αυτά. Τα τμήματα αυτά είναι τα εξής:

-Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών  στη Διοίκηση και στο Εμπόριο του ΤΕΙ Ηπείρου, Τουριστικών Επιχειρήσεων των ΤΕΙ και Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης απαιτείται εξέταση σε μία μόνο από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική.

 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν εισαγωγή στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στις Σχολές Αστυφυλάκων και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται στις αντίστοιχες σχολές. Οι προθεσμίες υποβολής των σχετικών αιτήσεων, ο χρόνος, ο τόπος, η διαδικασία, και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις ορίζονται με προκήρυξη των ίδιων των Σχολών.

 

Οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. της ομάδας Α΄ μπορούν να διεκδικήσουν εισαγωγή στις ανωτέρω σχολές, εφόσον  έχουν πετύχει σύνολο μορίων, τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού.

Το σύνολο των μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή των εισαγομένων προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων των βαθμών των ανωτέρω μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές. Βαθμός μαθήματος είναι το άθροισμα του βαθμού των δύο βαθμολογητών στην κλίμακα (1 – 100) ή το άθροισμα των δύο μεγαλύτερων βαθμών  σε περίπτωση αναβαθμολόγησης, αν η διαφορά βαθμολογίας είναι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μονάδων. Προκειμένου για τμήματα  για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, ο υποψήφιος πρέπει να έχει επιτύχει βαθμό στο κάθε ειδικό μάθημα τουλάχιστον το μισό της βαθμολογικής κλίμακας για να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής.

 

 

 

 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Οι τελειόφοιτοι της ομάδας Α΄ ΕΠΑ.Λ. καταθέτουν μηχανογραφικό δελτίο, στο οποίο δηλώνουν κατά σειρά προτεραιότητας τις προτιμήσεις για τις σχολές και τα τμήματα ΤΕΙ κλπ. που επιθυμούν να εισαχθούν. Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει όλα τα τμήματα και τις σχολές της ομάδας που αντιστοιχεί στον τομέα αποφοίτησής του.

Οι ομάδες σχολών που δηλώνουν οι ανωτέρω υποψήφιοι αναφέρονται στον πίνακα I.

 

β)  Δεύτερη Δυνατότητα (Ομάδα Β’):  Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. μπορούν να συμμετέχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις σχολές, που εισάγονται και οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου Γενικού Λυκείου.  Οι προαναφερθέντες θα εξετάζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας και ειδικότητας σε ίσο αριθμό με τα εξεταζόμενα για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.

Ειδικότερα:  Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε έξι (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι γενικής παιδείας και τα δύο (2) ειδικότητας.  Τα μαθήματα γενικής παιδείας εξετάζονται σε κοινά θέματα και για τους δύο τύπους Λυκείων.  Ειδικά για την εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου οι υποψήφιοι εξετάζονται σε επτά (7) μαθήματα.

·     Η κατανομή των τμημάτων των σχολών στα πέντε (5) επιστημονικά πεδία είναι ίδια για τους υποψηφίους και των δύο τύπων Λυκείων.

·     Οι συντελεστές βαρύτητας στα κοινά εξεταζόμενα μαθήματα είναι ίδιοι.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ανά πεδίο με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας καθορίζονται ως εξής:

 

Επιστημονικό Πεδίο 1 «Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες»

1.     Μαθηματικά ΙΙ

2.     Φυσική ΙΙ

3.     Μάθημα Ειδικότητας

4.     Μάθημα Ειδικότητας

5.     Νεοελληνική Γλώσσα (συντελεστής βαρύτητας 0.9)

6.     Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (Μάθημα Επιλογής, συντελεστής βαρύτητας 0.4)

 

 

Επιστημονικό Πεδίο 2 «Θετικές Επιστήμες»

1.   Μαθηματικά ΙΙ (συντελεστής βαρύτητας 1,3)

2.   Φυσική ΙΙ (συντελεστής βαρύτητας 0,7)

3.   Μάθημα Ειδικότητας

 

4.   Μάθημα Ειδικότητας

5.   Νεοελληνική Γλώσσα

6.   Μάθημα Επιλογής

Επιστημονικό Πεδίο 3 «Επιστήμες Υγείας»

  1. Μαθηματικά ΙΙ
  2. Φυσική ΙΙ
  3. Μάθημα Ειδικότητας
  4. Μάθημα Ειδικότητας
  1. Νεοελληνική Γλώσσα (συντελεστής βαρύτητας 0.4)
  2. Βιολογία Ι (Μάθημα επιλογής, συντελεστής βαρύτητας 0.9) ή
    Βιολογία ΙΙ (Μάθημα επιλογής, συντελεστής βαρύτητας 1.3)

 

 

Επιστημονικό Πεδίο 4 «Τεχνολογικές Επιστήμες»

1.   Μαθηματικά ΙΙ (συντελεστής βαρύτητας 1,3)

2.   Φυσική ΙΙ (συντελεστής βαρύτητας 0,7)

3.   Μάθημα Ειδικότητας

4.   Μάθημα Ειδικότητας

5.   Νεοελληνική Γλώσσα

6.   Μάθημα Επιλογής

 

Επιστημονικό Πεδίο 5 «Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης»

1.   Μαθηματικά ΙΙ (χωρίς συντελεστή βαρύτητας)

2.   Φυσική ΙΙ (χωρίς συντελεστή βαρύτητας)

3.   Μάθημα ειδικότητας (χωρίς συντελεστή βαρύτητας)

4.   Μάθημα ειδικότητας (χωρίς συντελεστή βαρύτητας)

5.   Νεοελληνική Γλώσσα (χωρίς συντελεστή βαρύτητας)

6.   Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (μάθημα επιλογής με συντελεστή βαρύτητας 0,7)

7.   Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (μάθημα επιλογής με συντελεστή βαρύτητας 1,3)

 

Τα εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας καθορίζονται ως εξής:

 

 

Κύκλος Υπηρεσιών

Τομέας Πληροφορικής

Ειδικότητα: Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών & Δικτύων Η/Υ

Δομημένος Προγραμματισμός, Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

 

 

Τομέας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Ειδικότητα: Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ειδικότητα: Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Τομέας Υγείας και Πρόνοιας

Ειδικότητα:  Βοηθών Νοσηλευτών

Στοιχεία Παθολογίας, Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας ΙΙ

Ειδικότητα:  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας, Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας ΙΙ

Ειδικότητα:  Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

Στοιχεία Αιματολογίας – Αιμοδοσίας, Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας ΙΙ

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

Ο υποψήφιος στο μηχανογραφικό δελτίο που θα συμπληρώσει  μπορεί να επιλέξει μέχρι δύο (2) επιστημονικά πεδία, με την προϋπόθεση ότι έχει εξεταστεί πανελλαδικά στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας των συγκεκριμένων πεδίων. Αν το ένα (1) από τα δύο (2) επιστημονικά πεδία που επιθυμεί να επιλέξει ο υποψήφιος είναι το 5ο , τότε πρέπει υποχρεωτικά να έχει εξεταστεί πανελλαδικά  στα μαθήματα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής».

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ

Για το βαθμό πρόσβασης του μαθήματος, τους συντελεστές προφορικού και γραπτού βαθμού, το γενικό βαθμό πρόσβασης και τον τρόπο υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων του υποψηφίου θα ισχύσουν ό,τι και στο Γενικό Λύκειο, δηλαδή :

-       προφορικός βαθμός του μαθήματος είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο τετραμήνων. Για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης του μαθήματος ο προφορικός βαθμός προσαρμόζεται έτσι ώστε να μη διαφέρει περισσότερο από δύο (2) μονάδες από το γραπτό βαθμό.

-       γραπτός βαθμός του μαθήματος είναι ο βαθμός που πέτυχε στις πανελλαδικές εξετάσεις

-       ο βαθμός πρόσβασης του μαθήματος( ΒΠΜ) συνυπολογίζεται από τον προσαρμοσμένο  προφορικό βαθμό  και το γραπτό βαθμό και με το μαθηματικό τύπο : (προφορικός βαθμός Χ0,3) + (γραπτός βαθμός Χ0,7) και στρογγυλοποιείται με προσέγγιση δεκάτου

-       ο γενικός βαθμός πρόσβασης (ΓΒΠ) είναι ο  μέσος όρος των βαθμών πρόσβασης των έξι (6) ή επτά (7) μαθημάτων που εξετάστηκαν πανελλαδικά  και στρογγυλοποιείται με προσέγγιση εκατοστού.

Για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων λαμβάνεται υπόψη ο ΓΒΠ Χ 8 και οι  ΒΠΜ των δύο (2) μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας ανά πεδίο επί τους αντίστοιχους συντελεστές , όπως φαίνονται στον παραπάνω πίνακα. Το άθροισμα των τριών παραπάνω γινομένων πολλαπλασιάζεται επί εκατό και έτσι προκύπτει ο συνολικός αριθμός μορίων που μπορεί να είναι και διαφορετικός ανά πεδίο.

Κατ΄αναλογία με το Γενικό Λύκειο, προϋπόθεση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η επίτευξη από τον υποψήφιο Γενικού Βαθμού Πρόσβασης τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου δυνατού βαθμού ή η συγκέντρωση συνόλου μορίων τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων  για κάθε Σχολή ή Τμήμα .

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. που έχουν επιλέξει την ομάδα Β΄ των μαθημάτων και  θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποβάλλουν σε καθορισμένη και αποκλειστική προθεσμία  αίτηση – δήλωση στο σχολείο τους.

Η υποβολή της  Αίτησης – Δήλωσης, όπως και για τους υποψηφίους του Γενικού Λυκείου, είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για όλους τους μαθητές της τελευταίας τάξης των  ΕΠΑ.Λ. της ομάδας Β΄.  Μετά την υποβολή της δεν συμπληρώνεται ούτε τροποποιείται. Η μη υποβολή της σημαίνει αποκλεισμό του υποψηφίου από τις διαδικασίες των εξετάσεων και της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Υποψήφιος που δήλωσε με την Αίτηση – Δήλωση που υπέβαλε, ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά  σε κάποιο μάθημα ή ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά και στο 7ο μάθημα « Αρχές Οικονομικής Θεωρίας»,  στην εξέταση του οποίου τελικά δεν προσήλθε, θεωρείται ότι εξετάστηκε και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0), ο οποίος θα συνυπολογιστεί και στον τελικό ΓΒΠ του υποψηφίου.

Αντίθετα, αν υποψήφιος με την αίτηση – δήλωση, δήλωσε ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στην εξέταση ειδικού μαθήματος ή στις προκαταρκτικές εξετάσεις για Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές  ή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ και δεν προσέλθει στις εν λόγω εξετάσεις δεν έχει καμία βαθμολογική επίπτωση, αλλά αποκλείεται από τις διαδικασίες εισαγωγής σε τμήματα ή σχολές που απαιτούν τέτοιες εξετάσεις.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οι Σχολές και τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα είναι :

-Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Γραφιστικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, Τεχν. Γραφικών Τεχνών, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, για τα οποία εξετάζονται τα ειδικά μαθήματα , «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ» και «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ».

- Μουσικών Σπουδών, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, για τα οποία εξετάζονται τα ειδικά μαθήματα «ΑΡΜΟΝΙΑ» και « ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ».

- Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών των Παν/μίων Παντείου και Πειραιά, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας, Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο του ΤΕΙ Ηπείρου, Τουριστικών Επιχειρήσεων των ΤΕΙ και Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης, για τα οποία εξετάζεται μία από τις ξένες γλώσσες «ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΓΑΛΛΙΚΑ», «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ», «ΙΤΑΛΙΚΑ».

- Ναυτιλιακών Σπουδών του Παν/μίου Πειραιά, για το οποίο εξετάζεται το ειδικό μάθημα «ΑΓΓΛΙΚΑ».

-Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής Φιλολογίας των κατευθύνσεων του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της ειδίκευσης «Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού» του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Παν/μίου, για τα οποία εξετάζονται το ειδικό μάθημα της αντίστοιχης με την κατεύθυνση ξένης γλώσσας.

- Ειδίκευσης Μετάφρασης και Διερμηνείας του Τμήματος   Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Παν/μίου, για το οποίο εξετάζονται δύο από τις τρεις ξένες γλώσσες : «ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΓΑΛΛΙΚΑ», «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ».

-Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Παν/μίου Ιωαννίνων, για το οποίο εξετάζεται το ειδικό μάθημα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ».

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ισχύει ό,τι και για τους υποψηφίους της ομάδας Α’ των ΕΠΑ.Λ.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ (ΤΕΦΑΑ)

Για τα Τμήματα που απαιτούνται πρακτικές δοκιμασίες – αγωνίσματα (ΤΕΦΑΑ), ο υποψήφιος πρέπει να λάβει μέρος έστω και σε ένα (1) από τα τρία αγωνίσματα για να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής.

 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Μετά την ανακοίνωση των βαθμών των υποψηφίων και τη χορήγηση της Βεβαίωσης Πρόσβασης και του Απολυτηρίου, οι υποψήφιοι της ομάδας Β’ των ΕΠΑ.Λ. καταθέτουν στις οικείες επιτροπές συγκέντρωσης μηχανογραφικών δελτίων Γενικών Λυκείων της περιοχής τους σε καθορισμένη και αποκλειστική προθεσμία  το μηχανογραφικό τους Δελτίο, στο οποίο δηλώνουν κατά σειρά προτεραιότητας τις προτιμήσεις τους για τις Σχολές και τα Τμήματα που επιθυμούν να εισαχθούν. Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει στο μηχανογραφικό δελτίο  Σχολές και Τμήματα που περιλαμβάνονται σε ένα (1) ή το πολύ δύο (2) επιστημονικά πεδία με τις προϋποθέσεις  της παραγράφου «ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ» .

 

B.  Κάτοχοι Πτυχίου Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. και Ναυτικών Λυκείων

Για τους κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας των πρώην Τ.Ε.Λ., καθώς και πτυχίου ειδικότητας των Ναυτικών Λυκείων ισχύει ό,τι προβλέπεται για τους απόφοιτους των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. που επιλέγουν τις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις, από το έτος 2011.

 


ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ

Οι απόφοιτοι του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ των ΕΠΑΛ εισάγoνται στα  τμήματα:          

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Οι απόφοιτοι  του  τομέα Οικονομίας και Διοίκησης των ΕΠΑΛ εισάγονται στα  τμήματα:

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Οι απόφοιτοι του τομέα Υγείας και Πρόνοιας των ΕΠΑΛ εισάγονται στα τμήματα:

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Οι απόφοιτοι ημερησίων ΕΠΑΛ όλων των τομέων, πλην του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, εισάγονται και στις παρακάτω σχολές:

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ)-ΟΠΛΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ)-ΣΩΜΑΤΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν)

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ