ΔΙΟΝΥΣΟΥ &  Σ. ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ - Πλ. Κέννεντυ Χαλάνδρι

210  /    68.30.333 - 68.58.069 (fax)