ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

• Υλοποίηση Προγράμματος Αγωγής Υγείας για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ, απόφαση με αρ. πρωτ. 60631/Γ7-16-06-2010 της Διευθύντριας ΣΕΠΕΔ του ΥΠΔΒΜΘ.

• Σεμιναριακές συναντήσεις – εργαστήριο με τους γονείς με θέμα: «Επιβαρυντικοί & προστατευτικοί παράγοντες της οικογένειας στην εφηβική περίοδο – Ακαδημαϊκές & Επαγγελματικές επιλογές», στις 16-02-2011, 09-03-2011 & 30-03-2011.

• Σεμιναριακές συναντήσεις – εργαστήριο με τις εκπαιδευτικούς με θέμα: «Πρόληψη από εξαρτησιογόνες συμπεριφορές και ουσίες», στις 18-11-2010, 9-12-2010, 13-01-2011, 27-01-2011, 3-03-2011 και 3-05-2011.

Παπαλουκά Κωνσταντίνα

Υπεύθυνη του Γραφείου ΣΕΠ

του 2ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου

 

 

 

 

 

 

Παρουσίαση του προγράμματος αγωγής υγείας των μαθητών